Ändring på gång av alkoholavgifter?

Nyligen blev han historisk när förvaltningsrätten sänkte avgifterna i samband med livsmedelskontrollerna. Nu har Torbjörn Lagmark också kommit en bit på vägen i fråga om tillsynsavgifter för serveringstillstånd. Kammarrätten ska nämligen pröva hans och Per och Sara Gastros fall.

Nyligen bestämde förvaltningsrätten i Malmö för första gången att för höga avgifter tagits ut i samband med Helsingborgs kommuns livsmedelskontroller. Torbjörn Lagmark fick därmed sina avgifter nedsatta till hälften.

Helsingborgs stad bestämde sig för att inte överklaga den domen. Men slaget när det gäller avgifterna för alkoholtillsynen fortsätter. Och här förlorade Lagmark och Per och Sara Gastro från Helsingborg i förvaltningsrätten.

Självkostnadsprincipen

Men förvaltningsrätten betonade i alla fall vikten av att följa självkostnadsprincipen. Domstolen konstaterade att metoderna för beräkningen av avgifterna måste på ett godtagbart sätt ”vara inriktade på verkliga självkostnader”. Kostnaderna ska också framgå av den aktuella förvaltningens bokföring. Domstolen ansåg dock att socialnämndens på ett godtagbart sätt redovisat att tillståndsenhetens tjänster svarar mot kommunens kostnader.

Det var inte självklart att kammarrätten skulle ta upp denna fråga till prövning. Nu har emellertid kammarrätten meddelat prövningstillstånd för både Lagmark och Gastro. Frågan är om det öppnar för en ny syn på avgifterna i Sverige. Det återstår att se.

Kammarrättens beslut om prövningstillstånd för Lagmark

Kammarrättens beslut om prövningstillstånd för Gastro