ANTONIA AX:SON JOHNSON: ATT SKÄNKA PRISPENGARNA TILL CENTRUM FÖR RÄTTVISA KÄNNS HELT RÄTT

Mindre klocka

Företagaren Antonia Ax:son Johnson har fått Curt Nicolin-priset, som delas ut av Svenskt Näringsliv, för sitt mångåriga engagemang i frågor om bland annat äganderätt och rätten till likabehandling. Antonia Ax:son Johnson skänker prissumman på 50 000 kronor till Centrum för rättvisa.

– Curt Nicolin stod för mycket av det vi saknar idag: Att ha modet att stå för det rätta när andra sviker, att tro på kunskap och fakta när andra allt oftare nedgraderar sanningen och att alltid, vid varje tillfälle, värna individens frihet. Därför känns det särskilt roligt att ge prispengarna vidare till Centrum för rättvisa, säger Antonia Ax:son Johnson.

– Det är både glädjande och hedrande att Antonia Ax:son Johnson väljer att skänka denna prissumma till oss. I vår verksamhet krävs precis de egenskaper som gett Antonia Ax:son Johnson priset, säger Centrum för rättvisas chef Clarence Crafoord.