Ny rapport: Arbetskraftsinvandrares rättslöshet i Sverige

RapportLogo.001

Danyar Mohammed från Jokkmokk riskerar utvisning på grund av att hans lön var 460 kronor för låg.

På senare tid har flera fall uppmärksammats i media där arbetskraftsinvandrare har utvisats ur Sverige på grund av bagatellartade fel och misstag. Det har exempelvis rört sig om personer vars jobb har utannonserats på fel sätt, som har haft fel försäkring eller som under en period har tjänat några hundralappar för lite i lön jämfört med gällande kollektivavtal.

En av dem som drabbats är Danyar Mohammed – en 27-årig arbetskraftsinvandrare från Irak. Han har bott i Jokkmokk i sju år där han sedan några år tillbaka arbetar som pizzabagare. Han har en fast anställning som han försörjer sig på och arbetsgivaren har kollektivavtal. I våras beslutade Migrationsverket att neka honom förlängt arbetstillstånd och att utvisa honom ur Sverige.

Skälet var att Danyars arbetsgivare hade missat att höja hans månadslön med 460 kronor när lönenivån enligt kollektivavtalet ändrades. Att misstaget rättades när det upptäcktes och att Danyars totala inkomster från anställningen var högre än vad kollektivavtalet krävde spelar enligt Migrationsverket ingen roll.

Dessa fall har väckt starka känslor. För många är det svårt att förstå varför människor som kommer till Sverige för att arbeta och som kan försörja sig på sin anställning ska utvisas på grund av små regelavvikelser som dessutom har berott på arbetsgivare.

Mot den här bakgrunden bestämde vi på Centrum för rättvisa att vi skulle skapa oss en egen bild av vad som händer i migrationsprocessen på det här området. Syftet var att genom en systematisk genomgång av konkreta fall undersöka i vilken utsträckning som arbetskraftsinvandrares rättssäkerhet tas till vara vid prövningen av frågor om arbetstillstånd.

Under sommaren 2016 genomförde vi därför en granskning av 450 fall där Migrationsverket under 2015 och 2016 har beslutat att utvisa en arbetskraftsinvandrare ur Sverige och som har överklagats av den enskilde till migrationsdomstol. Den här rapporten är resultatet av vår granskning.

Rapporten identifierar tre problemområden som illustrerar brister i rättssäkerheten för enskilda arbetskraftsinvandrare. Samtliga problemområden har det gemensamt att gällande regelverk tillämpas på ett sätt som inte sällan leder till att arbetskraftsinvandrare med bra jobb utvisas helt i onödan och med svagt eller inget stöd i utlänningslagen och dess förarbeten.

Förutom att rapporten utgör en unik och systematisk genomgång av fall om arbetstillstånd tillför den även ett viktigt perspektiv som inte har kommit fram i den allmänna debatten: Skälet till att arbetskraftsinvandrare som Danyar Mohammed utvisas ur Sverige beror inte på att lagstiftningen kräver detta. Det är i stället Migrationsverket som har valt att tolka och tillämpa reglerna om arbetstillstånd på ett sätt som är mycket ofördelaktigt för de enskilda arbetstagarna.

Granskningen visar också att migrationsdomstolarna i stor utsträckning har accepterat Migrationsverkets stränga rättstillämpning trots att Migrationsöverdomstolen – som är slutinstans – ännu inte har satt ner foten på ett tydligt sätt.

Rapporten har författats av Johannes Forssberg som är juriststudent och associate trainee på Centrum för rättvisa.

Klicka här för att ladda ner rapporten ”Arbetskraftsinvandrares rättslöshet i Sverige – en rapport om utvisningar med bristfälligt lagstöd” (PDF).

__________________

För frågor om rapporten, vänligen kontakta:

Johannes Forssberg, rapportförfattare

Fredrik Bergman, chefsjurist