Centrum för rättvisa fick frågor om karriärval

Advokatbyrå, revisionsbyrå eller statlig myndighet? Eller Centrum för rättvisa? Juriststudenterna på Stockholms universitet mötte dem alla i ett panelsamtal i dag i samband med Juristdagarna.

– Satsa hårt på uppsatsen. Det kan öppna många vägar, tipsade Clarence Crafoord på Centrum för rättvisa som själv fick nytta av en sådan satsning.

Arrangören hade valt ut företrädare för fem intressanta och populära arbetsplatser för jurister. Centrum för rättvisa som ständigt hamnar högt upp på listan över de populäraste arbetsplatserna för juriststudenter representerades av dess chef Clarence Crafoord. Företrädare för två advokatkontor, Lindahls och Cederquist, Jakob Lindström och Carl Bokwall, revisionsbyrån PWC (Shirin Arnarius) och Kompetensrådet för utveckling i statens, Krus, medarbetare Gustav Blixt, satt också med i panelen.

Alla medverkande fick svara på moderatorn Paulina Rehbinders fråga om vad det var som förde dem till deras respektive arbetsplats. Clarence Crafoord inledde och angav intresset för processrätt och fri- och rättigheter som främsta skäl för att söka sig till Centrum för rättvisa. Han beskrev resan via advokatbyrån Bratt & Feinsilber och deras inriktning mot fri- och rättigheter till jobbet på Centrum för rättvisa där han i dag är chef.

–       Det här är fruktansvärt rolig juridik. Här gör vi inte bara en analys om exempelvis varför en människa ska ha rätt att bo kvar i sitt hem utan vi ger också uttryck för åsikten att han eller hon ska få bo kvar.

Viktigt inte låsa sig

Flera av de medverkande betonade vikten av att inte låsa sig vid karriärval.  Shirin Arnarius berättade om att hon visserligen gjorde uppsatsen om skatt på PWC och sedan fortsatte där av bara farten men hon gjorde en utflykt på ett IT-företag i Finland innan hon definitivt insåg att det var skatt hon skulle ägna sig åt.  Jakob Lindström beskrev hur han höll på att göra karriär på UD med EU-frågor innan han via flera advokatbyråer hamnade på Lindahls där han får ägna sig åt att favoritsysslan, nämligen att medverka vid affärer.

Carl Bokwall uppmanade studenterna att inte bara hoppa på vilken advokatbyrå som helst bara för att det finns många att välja mellan utan satsa på den som är intressant. Gustav Blixt tipsade om hur man söker jobb inom EU.

Clarence Crafoord slog ett slag för uppsatsen som karriärdrivande och menade att många väljer en ambitionsnivå som är lagom istället för att sikta riktigt högt och dra nytta av den. Själv gjorde han en uppsats som han fick stor nytta av i sin karriär och som påverkat rättspraxis.

Clarence Crafoord betonade också att det inte är något slutgiltigt val man gör efter examen. Många kommer till Centrum för rättvisa från affärsjuridiska byråer och en del av dem är tillbaka i den branschen medan andra gör domstolskarriär eller jobbar på andra myndigheter.

Centrum för rättvisa ställer ut en monter under juristdagarna och har placerat sig sida vid sida med advokatbyrån Mannheimer Swartling. Detta var knappast en slump. Byrån samarbetar med Centrum för rättvisa och bjuder stiftelsen på cirka 500 timmar av sin tid varje år. Detta var något som många studenter var intresserade av när de kom förbi montrarna och ställde frågor.