Dom från oenig migrationsdomstol: Danyar Mohammed i Jokkmokk ska utvisas på grund av arbetsgivarens lönemiss på 460 kronor

Danyar Mohammed

Danyar Mohammed som bor och arbetar i Jokkmokk ska utvisas på grund av arbetsgivarens lönemiss på 460 kronor. Foto: Centrum för rättvisa

2016–11-25: Migrationsdomstolen har idag bestämt att pizzabagaren Danyar Mohammed som bor i Jokkmokk ska utvisas ur Sverige på grund av arbetsgivarens lönemiss på 460 kronor. Men domstolen var inte enig: två av fyra ledamöter ansåg att felet var bagatellartat och att Danyar borde få stanna. Domen kommer att överklagas till Migrationsöverdomstolen.

– Det är oacceptabelt att människor som arbetar och försörjer sig själva ska utvisas ur Sverige på grund av bagatellartade fel och misstag som beror på arbetsgivaren, kommenterar Fredrik Bergman, chefsjurist på Centrum för rättvisa och ombud för Danyar Mohammed tillsammans med Clarence Crafoord, chef för Centrum för rättvisa.

Danyar Mohammed har bott i Jokkmokk i sju år och arbetar där som pizzabagare. På kort tid lärde han sig svenska och han bidrar till samhället på många sätt. Bland annat arbetar han ideellt på ett lokalt asylboende där han hjälper nyanlända ungdomar att etablera sig.

I våras beslutade Migrationsverket att Danyar ska utvisas ur Sverige. Skälet var att hans arbetsgivare hade missat att höja hans lön med 460 kronor när kollektivavtalet ändrades.

Misstaget rättades direkt när det upptäcktes. Dessutom hade Danyar under den aktuella perioden en löneförmån i form av fri bostad, som betalades av arbetsgivaren. Tar man med bostaden i beräkningen hade Danyar en lön som låg över kollektivavtalsnivån. Det gjorde Skatteverket, som har beskattat honom för bostaden. Men inget av detta spelar någon roll för Migrationsverket. Danyar ska utvisas, punkt slut, är resonemanget. Med hjälp av Centrum för rättvisa överklagades Migrationsverkets beslut till migrationsdomstolen.

– Jag älskar mitt arbete och jag älskar Jokkmokk. Min dröm är att en dag få öppna en egen restaurang här. Jag trodde aldrig att man kunde bli utvisad ur Sverige på grund av ett misstag på 460 kronor, säger Danyar.

Migrationsdomstolen var inte enig: två av domstolens fyra ledamöter ansåg inte att lagen måste tolkas så strikt att bagatellartade fel och misstag ska medföra utvisning av människor som arbetar och försörjer sig själva, och att Danyar därför borde få stanna. Eftersom det blev två röster mot två blev ordförandens röst för utvisning avgörande.

– Domstolen var inte enig om hur lagen ska tolkas, vilket visar att det behövs ett klargörande från högre instans. Hårt arbetande människor som arbetar och försörjer sig själva ska prisas, inte utvisas. Vi kommer att överklaga den här domen till Migrationsöverdomstolen, avslutar Fredrik Bergman.

____________________

Läs migrationsdomstolens dom här.

Se filmen om Danyar här.

För frågor om fallet, kontakta chefsjurist Fredrik Bergman på 070-8219655 eller fredrik.bergman@centrumforrattvisa.se