Dom från oenig migrationsdomstol: Stjärnprogrammeraren Tayyab Shabab ska utvisas på grund av tidigare arbetsgivares försäkringsmiss

Tayyab Sahabab

Stjärnprogrammeraren Tayyab Shabab, 27, riskerar utvisning på grund av en tidigare arbetsgivares misstag.

Dom idag: Migrationsdomstolen i Stockholm har beslutat att stjärnprogrammeraren Tayyab Shabab, 27, ska utvisas ur Sverige tillsammans med sin hustru på grund av en försäkringsmiss som hans tidigare arbetsgivare hade gjort. Men domstolen var inte enig. Två av domstolens ledamöter ansåg att misstaget var ursäktligt och att Tayyab och hans hustru borde få stanna.

– Det är oacceptabelt att människor som arbetar och försörjer sig själva ska utvisas på grund av bagatellartade fel och misstag som beror på arbetsgivaren. I det här fallet är det dessutom en tidigare arbetsgivare som gjort misstaget, säger Fredrik Bergman, chefsjurist på Centrum för rättvisa, som tillsammans med Clarence Crafoord, chef för Centrum för rättvisa, är ombud för Tayyab Shabab och hans hustru.

Tayyab Shabab, 27, kom till Sverige från Pakistan år 2013 för att läsa en masterutbildning i datavetenskap vid Linnéuniversitetet. Drygt ett år senare erbjöds han en fast anställning som mjukvaruutvecklare på ett IT-företag i Växjö.

– Jag kom till Sverige för att jag såg en framtid här. Jag trivs med mitt arbete och vill stanna här, säger Tayyab.

Tayyab fick arbetstillstånd och arbetade i Växjö fram till 2016 när han rekryterades av Stockholmsföretaget Dynamo, som är en av Sveriges ledande utvecklare av mobilapplikationer.

När Tayyab under våren 2016 ansökte om att få sitt uppehålls- och arbetstillstånd förlängt visade det sig att hans tidigare arbetsgivare hade missat att ansluta honom till företagets tjänstepensionsförsäkring. Så fort misstaget upptäcktes rättades det till av arbetsgivaren.

Men trots att Tayyab har en ny arbetsgivare som har alla försäkringar på plats ansåg Migrationsverket att den tidigare arbetsgivarens misstag var tillräckligt för att utvisa den 27-årige programmeraren och hans hustru ur Sverige. Med hjälp av Centrum för rättvisa överklagades Migrationsverkets beslut till migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Stockholm, som idag har meddelat dom i målet.

Migrationsdomstolen uttalar att reglerna om arbetstillstånd bör tolkas strikt och att felet, trots att det berodde på ett misstag från en tidigare arbetsgivare, medför att Tayyab inte kan få förlängt arbetstillstånd och att han därför ska utvisas ur landet tillsammans med sin hustru.

Migrationsdomstolens uppfattning är att det ”inte finns något utrymme för att i det enskilda fallet pröva orsaken till att arbetsvillkoren inte har varit uppfyllda”.

Migrationsdomstolens ledamöter var inte eniga. Två av domstolens fyra ledamöter gjorde en motsatt tolkning av lagen och ansåg att Tayyab och hans hustru borde få stanna i Sverige. De skiljaktiga ledamöterna ansåg att misstaget var ursäktligt och att Tayyab och hans hustru borde få stanna. De skiljaktiga ledamöterna uttalade att ”det får orimliga konsekvenser om en bedömning i det enskilda fallet inte kan göras”.

Utgången i målet bestämdes av rättens ordförande och en nämndeman. De två skiljaktiga ledamöterna är nämndemän. I ett sådant fall blir ordförandens röst utslagsgivande.

– Migrationsdomstolens tolkning av reglerna om arbetstillstånd leder i det här fallet till ett uppenbart orimligt resultat. Det faktum att domstolens ledamöter var oeniga om hur lagen ska tolkas visar att det finns ett stort behov av rättslig vägledning från Migrationsöverdomstolen, som är prejudikatinstans, avslutar Fredrik Bergman.

Centrum för rättvisa driver även fallet om pizzabagaren Danyar Mohammed från Jokkmokk, som riskerar utvisning på grund av att hans arbetsgivare gjorde en lönemiss på 460 kronor. Även i det fallet var migrationsdomstolen oenig och beslutade att Danyar ska utvisas. Centrum för rättvisa överklagade domen till Migrationsöverdomstolen, som i februari 2017 gav prövningstillstånd i målet. Domen i det målet väntas efter sommaren och kommer bli vägledande för många liknande fall.

_____________________________

Klicka här för att ladda ner migrationsdomstolens dom.