Dom i gatuköksmålet den 24 oktober

Den 24 oktober kommer domen om korvgubben Mikael Anderssons avgifter till Skövde kommun. Utgången i det första målet i sitt slag kan komma att betyda mycket för hela restaurangbranschen.

Under flera år betalade Mikael Andersson 10 000-tals kronor till kommunen för att den skulle kontrollera hans gatukök i Skövde. Efter att i ett par års tid inte ha fått några besök av kommunen över huvud taget tjatade sig Mikael Andersson till ett besök. Totalt fick han max fyra timmars granskning. Men han betalade för 24 timmars livsmedelskontroll.  Nu kräver Mikael Andersson tillbaka drygt 15 000 av kommunen.

I förra veckan var det huvudförhandling i Skaraborgs tingsrätt. På plats för Mikael Anderssons räkning var ombuden Clarence Crafoord och Sebastian Scheiman från Centrum för rättvisa medan kommunen företräddes av Michael Eriksson från kommunstyrelsens stab.

Dom meddelas den 24 oktober.