Elisabeth Palm vill se djärvare tolkning av Europakonventionen

– Domstolarna borde vara mer djärva i sin tillämpning av Europakonventionen.
Det sa förre domaren i Europadomstolen Elisabeth Palm när hon medverkade på Centrum för rättvisas fri- och rättighetsinternat idag.
Som exempel på feghet nämnde Elisabeth Palm Högsta domstolens besked för ett par år sedan om att det svenska systemet med skattetillägg och påföljd för skattebrott för samma förseelse inte strider mot Europakonventionens dubbelbestraffningsförbud.
HD:s majoritet ansåg att det krävdes ett klart stöd för att systemet skulle fällas i Europadomstolen för att det skulle underkännas av HD. Därför överlever systemet tills vidare.
Sedan dess har EU-domstolens generaladvokat nu under våren i det så kallade Haparandamålet bedömt att det svenska systemet skulle, om det prövades i Europadomstolen, fällas.
– Det är inte fel av ett land att till och med gå längre än Europadomstolens praxis. De nationella domstolarna måste ta mer ansvar för Europakonventionen. Europadomstolen är överhopad av ärenden som inte borde behöva avgöras där. Har man ett system med två straff för samma sak är det bara att ändra reglerna istället för att vänta på Europadomstolens besked om det svenska systemet.
Elisabeth Palm kunde inte låta bli att ifrågasätta motiven bakom det starka försvaret för skattetilläggen.
– Vill man ha kvar skattetilläggen får man väl införa ett system där man antingen beslutar om skattetillägg eller dömer för skattebrott. Det har ju Norge gjort, menar Palm.
Elisabeth Palm träffar ofta domare och menar att de behöver mer utbildning i Europarätt. Hon anser att det råder en osäkerhet i tolkningen av Europarätten.
– De är nästan lite rädda för att använda konventionen och tillämpar den sällan direkt.
Elisabeth Palm ställde frågan direkt till de studenter som är med på fri- och rättighetsinternatet om vad man skulle kunna göra för att öka intresset och kunskaperna rörande Europakonventionen.
– Lägg in det som ett inslag i flera ämnen, tyckte en student.
– Våga döma med stöd av Europakonventionen så att det blir praxis som skapar intresse, tyckte en annan.
– Översätt domarna till svenska, sa en tredje.
Elisabeth Palm tyckte att förslagen var bra och verkade ha gott hopp om den unga generationen jurister efter dagens föreläsning.