Första tingsrättsdomen om återbetalning av livsmedelsavgifter

I den första domen i sitt slag slår Skaraborgs tingsrätt fast att avgifter som kommuner tar ut för att inspektera gatukök och restauranger utgör en olaglig skatt om det inte sker några kontroller alls – och då är det förbjudet. Men eftersom korvgubben Mikael Andersson i Skövde fick fyra timmars kontroll får han finna sig i att betala för 24 timmar.

Skillnaden mellan hur mycket tid som lagts ner på kontroller och hur mycket Mikael Andersson betalat var, enligt tingsrätten, inte tillräckligt stor.

– Det är ett märkligt resonemang. Mikael Andersson fick 45 minuters kontroll på plats och fakturerades för 24 timmar. Är inte den skillnaden tillräckligt stor? undrar Sebastian Scheiman, ombud och jurist på Centrum för rättvisa.

Men Sebastian Scheiman är ändå positiv till att det i domen står svart på vitt att en avgift utan motprestation är en olaglig skatt. Det innebär att kommuner i fortsättningen inte slentrianmässigt kan debitera korvgubbar och krögare utan att göra några kontroller alls.

Årliga avgifter

Skövde kommun tillämpar systemet med livsmedelskontroller på samma sätt som andra kommuner – nämligen genom årliga avgifter och kontroller med några års intervaller. I Mikael Anderssons fall innebar det inte något besök i gatuköket vare sig under 2008 eller 2009. Ändå debiterades Mikael Andersson närmare 800 kronor i timmen varje år. Först efter att Mikael Andersson 2010 själv ringde och krävde av kommunen att de skulle komma och utföra sin kontroll kom inspektörerna ut och arbetade på plats i maximalt 45 minuter.

Problemet med kommunala avgifter är utbrett. Centrum för rättvisa är ombud för två krögare i Helsingborg och har företrätt flera korvgubbar, däribland Pontus Göransson i Göteborg. Då har krav ställts på sänkningar av avgifterna i förvaltningsdomstolarna. Mikael Anderssons fall är unikt på så sätt att han driver fallet i allmän domstol som en fordran på kommunen. Det har, såvitt vi vet, aldrig hänt tidigare. Domen i Skaraborgs tingsrätt hade därmed kunnat bli vägledande.

– Detta är ändå ett genombrott för alla korvgubbar och krögare i landet som varje år betalar tusentals kronor utan att få något tillbaka. Vi har fört upp frågan på dagordningen och kritiken mot systemet gör att kommunerna måste skärpa sig, säger Sebastian Scheiman.

Centrum för rättvisa kommer att överklaga tingsrättens dom.

Tingsrättens dom 2012-10-24