Gatukök vann i val av domstol

Skövde kommun ville förlägga processen rörande Mikael Anderssons Gatukök till förvaltningsrätten. Men tingsrätten i Skövde säger nej. Därmed får Mikael Andersson rätt i första ronden.
– Det var en ren okynnesinvändning från kommunens sida, säger Sebastian Scheiman, jurist på Centrum för rättvisa och ombud i målet.
Ännu har tingsrätten inte prövat den materiella frågan i målet, nämligen om Mikael Andersson har rätt till återbetalning av avgifter som han erlagt för kontroller av hans gatukök. Han menar att kontrollerna i tid räknat inte tillnärmelsevis motsvarat avgifterna.
Utan förvarning invände kommunen vid den muntliga förberedelsen i Skaraborgs tingsrätt den 7 juni plötsligt att tingsrätten var fel forum. I stället skulle målet avgöras av förvaltningsrätt. Nu har tingsrätten gett kommunen fel och Mikael Andersson rätt i denna fråga. Målet ska avgöras av Skaraborgs tingsrätt. Domstolen skriver: ”Även om det finns en möjlighet att få saken prövad på förvaltningsrättsligt sätt förtager det inte rätten att få saken prövad vid allmän domstol. Tingsrätten är således behörig domstol att pröva saken”.

Nu återstår bara för tingsrätten att sätta ut målet till huvudförhandling vilken väntas äga rum under  hösten.

Skaraborgs tingsrätts beslut