Henrik Gustavsson nekas skadestånd för olaglig blockad – domen överklagas

Fackförbund och arbetsgivareorganisationer kan riskfritt begå övertramp mot arbetsgivares och arbetstagares grundläggande rättigheter. Detta enligt en dom från Stockholms tingsrätt i dag. Fallet gäller ansvaret för en olaglig blockad som Byggnads riktade mot en byggfirma i Linköping. Tingsrätten menar att privata aktörer på arbetsmarknaden inte kan bli skadeståndsskyldiga för kränkningar av Europakonventionen. Nu överklagas domen till hovrätten.

 – Frågan gäller ansvar. Tingsrätten anser uppenbarligen att det är staten, inte Byggnads, som kan bli skadeståndsskyldigt i ett sådant här fall – detta trots att det är Byggnads som har begått övertrampet. Nu överklagar vi till hovrätten och i sista hand lär Högsta domstolen få avgöra denna viktiga principfråga, säger Centrum för rättvisas chef Clarence Crafoord som är ombud för byggföretagaren i målet.

Fallet gäller byggföretagaren Henrik Gustavsson i Linköping som stämt fackförbundet Byggnads på skadestånd. Detta sedan hans företag 2007 tvingades i konkurs på grund av en olaglig blockad. Syftet med blockaden var att få igenom ett kollektivavtal som mitt under de pågående stridsåtgärderna underkändes i en fällande dom från Europadomstolen (Evaldssonmålet om så kallade granskningsavgifter).

Inte myndighetsutövning

Tingsrätten skriver i domen bland annat att fackförbunds och arbetsgivares reglering av villkoren på arbetsmarknaden inte kan jämställas med myndighetsutövning. Detta trots att Europadomstolen har slagit fast att om man som i Sverige delegerar regleringsmakten över arbetsmarknaden till privata parter måste dessa parter också kunna hållas ansvariga för eventuella övertramp.

Dagens dom är en så kallad mellandom som endast gäller principfrågan om ett fackförbund som Byggnads eller en arbetsgivarorganisation över huvud taget kan bli skadeståndsskyldigt för kränkningar av Europakonventionen. Det är första gången som en svensk domstol besvarar denna fråga.

Domen kommer nu att överklagas till hovrätten. Högsta domstolen är sista instans.

– Vi anser fortfarande att övervägande skäl talar för att det är Byggnads som är skyldigt att betala skadestånd till Henrik Gustavsson. Om dagens dom skulle stå sig även i högre instanser får Henrik Gustavsson väl stämma staten i stället. Men där är vi inte ännu, avslutar Clarence Crafoord.

Läs domen