Högsta domstolen – den yttersta garanten för individens fri- och rättigheter?

Lindskog

Stefan Lindskog, ordförande i Högsta domstolen, och Clarence Crafoord, chef för Centrum för rättvisa

Högsta domstolen har på senare år intagit en allt mer framträdande roll i utvecklingen av det fri- och rättighetsskydd som tillkommer enskilda i vårt land. Det har bland annat handlat om möjligheterna för enskilda att få gottgörelse när deras rättigheter kränkts och om hur regler om rättegångskostnader ska tolkas med beaktande av kravet att en rättegång ska genomföras rättvist. Många har välkomnat utvecklingen – men i debatten har också framförts att Högsta domstolen har gått för långt i sina ambitioner.

Samtidigt framträder auktoritära och populistiska tendenser på era håll i Europa. Europadomstolen brottas med orimliga handläggningstider och det blir allt svårare för enskilda att få sina mål prövade där. Ur det perspektivet framstår behovet av ett starkt, inhemskt fri- och rättighetsskydd som viktigare än på länge.

Tisdagen den 19 september möttes Högsta domstolens ordförande Stefan Lindskog och Centrum för rättvisas chef Clarence Crafoord i ett samtal om de svenska domstolarnas oberoende och om hur skyddet för individens fri- och rättigheter fungerar i praktiken i Sverige.

Seminariet ingår som ett led i Centrum för rättvisas 15-årsjubileum under 2017 och arrangeras i samarbete med advokatbyrån Mannheimer Swartling.

__________________

Klicka här för att se det första jubileumsseminariet med justitiekansler Anna Skarhed.