Justitiekanslern – i allmänhetens tjänst eller statens?

clarence_skarhed

Anna Skarhed, justitiekansler, och Clarence Crafoord, vd, Centrum för rättvisa

Justitiekanslern, JK, är statens jurist och statens ombud i rättegångar mot enskilda, främst i skadeståndsmål. Men JK kan också på frivillig väg reglera skadeståndskrav från enskilda som drabbats när statliga myndigheter fattat felaktiga beslut. Därför är JK en central aktör när det gäller skyddet för individens fri- och rättigheter i Sverige.

Centrum för rättvisa har genom åren företrätt era enskilda i rättegångar mot staten, som i sin tur företrätts av JK. Det handlar bland annat om Josefine Midander och Cecilia Lönn som stämde staten på grund av etnisk kvotering vid antagningen till juristutbildningen i Uppsala och om Blake Pettersson som begärde skadestånd av staten sedan han fråntagits sitt svenska medborgarskap i strid med den svenska grundlagen. Båda fallen avgjordes i Högsta domstolen.

Torsdagen den 15 juni 2017 möttes justitiekansler Anna Skarhed och Centrum för rättvisas chef Clarence Crafoord i ett samtal på temat om JK är ett effektivt rättsmedel för enskilda som drabbats av fri- och rättighetskränkningar. Hur klarar JK av uppdraget att samtidigt värna både statens och medborgarnas intressen? Och hur ser de praktiska möjligheterna ut för enskilda som drabbats av fri- och rättighetskränkningar att få gottgörelse?

Seminariet ingår som ett led i Centrum för rättvisas 15-årsjubileum under 2017 och arrangeras i samarbete med advokatbyrån Mannheimer Swartling.