Kommunledningen i Partille fick brev från Centrum för rättvisa

I förra veckan togs beslutet av kommunstyrelsen i Partille som innebär att paret Rolf och Regina Johansson ska betala över 700 000 kronor för gator de vaken vill ha eller behöver. Det hjälpte inte att ledamöterna i kommunstyrelsen före sammanträdet ett brev från Centrum för rättvisa om det juridiskt tveksamma med gatukostnader.

Makarna Rolf och Regina Johansson krävs av Partille kommun på över 700 000 kronor för vägar de inte behöver. Bakgrunden är att kommunen vill ge ett husföretag möjlighet att bygga 24 hus i närheten av makarna Johansson och då behövs nya vägar. Men kostnaden för de nya vägarna övervältrar kommunen på de boende i området.

Det är i första hand den som bygger som ska betala, säger ombudet Sebastian Scheiman, jurist på Centrum för rättvisa som nu yttrat sig över detaljplanen.

Tvingas sälja mark billigt

Kommunens förslag innebär också att makarna Johansson tvingas sälja mark till kommunen för en spottstyver, 50 kronor per kvadratmeter. Makarna Johansson måste i gengäld köpa likadan mark från kommunen, men då kostar det 1 300 kronor per kvadratmeter. Slutligen debiteras Rolf och Regina Johansson 715 000 kronor för projektets gatukostnader. De kommer alltså att tvingas avstå mark nästan utan ersättning, köpa dyr mark de inte vill ha och samtidigt betala för vägar som gynnar ett privat byggprojekt.

För att stoppa förslaget redan nu vidtog Centrum för rättvisa den ovanliga åtgärden att skriva ett brev till var och en av politikerna i kommunstyrelsen innan de träffades för att besluta om gatukostnaderna i tisdags i förra veckan.

Kommer att överklagas

”Om detaljplanen och gatukostnadsförslaget beslutas i sitt nuvarande skick kommer den att överklagas av de boende i Öjersjö. Om så behövs kan frågan komma att drivas hela vägen upp till Europadomstolen. Vår bedömning är att det är högst osäkert om detaljplanen och gatukostnadsförslaget kommer klara en rättslig prövning” skriver  Sebastian Scheiman och Clarence Crafoord på Centrum för rättvisa i brevet till politikerna.

Men det hjälpte alltså inte. Förslaget antogs enhälligt i kommunstyrelsens arbetsutskott. Om gatukostnaderna slås fast även i kommunfullmäktige den 16 oktober kommer paret Johansson att överklaga vissa delar till förvaltningsrätten och andra till länsstyrelsen. Även fakturan till de boende kommer bestridas i miljö- och fastighetsdomstolen.

– Detta är inget man normalt sett orkar som privatperson, och det är inte heller lätt att veta hur man gör. Anledningen till att vi tar oss an detta fall är de absurda kostnader som drabbar privatpersoner. Vi tycker att det är snuskigt, säger Sebastian Scheiman i en kommentar.