Konstruktiv dialog med Kommunal ledde till förlikning

Trädgårdsanläggarna

För drygt sex år sedan stämde sex trädgårdsanläggare arbetsgivarorganisationen Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) för att organisationernas kollektivavtal stred mot Europakonventionen. Kollektivavtalet innebar att oorganiserade trädgårdsanläggare under flera års tid tvingades betala 1,5 procent i så kallade granskningsavgifter. Trädgårdsanläggarna, som företräds av Centrum för rättvisa, och Kommunal har nu träffat en förlikning. Förlikningen innebär bland annat att Kommunal ska utge ett visst belopp till trädgårdsanläggarna och att parterna ska stå sina egna rättegångskostnader. Under gårdagen avslutades därmed domstolsprocessen mot Kommunal.

– Vi har haft en konstruktiv dialog med Kommunal och det är glädjande att trädgårdsanläggarna nu kompenseras, säger Clarence Crafoord, VD på Centrum för rättvisa och ombud för trädgårdsanläggarna tillsammans med Fredrik Bergman.

I februari 2007 underkände Europadomstolen ett kollektivavtal med motsvarande granskningsavgifter som gällde på byggområdet. Som en följd av den domen har systemet med granskningsavgifter avskaffats för både byggnadsarbetare och trädgårdsanläggare.

Högsta domstolen har i en dom som kom i december 2015 slagit fast att arbetsmarknadsorganisationer kan bli skadeståndsskyldiga för åtgärder som står i strid med andras rättigheter enligt Europakonventionen.

Arbetsgivarorganisationen SLA har valt att inte förlikas med trädgårdsanläggarna.