Krögare hade rent mjöl i påsen

Restaurangen Alex Matservice hade rätt att laga raggmunk till lunch. Det påstådda förbudet mot att använda mjöl i matlagningen hade inte kommit till restaurangens kännedom. Hovrätten ändrar därför tingsrättens dom och friar krögarna från en företagsbot på 10 000 kronor.

Alex Matservice hade inget ombud i tingsrätten. Först i samband med överklagandet till hovrätten kom de i kontakt med Centrum för rättvisa och oddsen kunde jämnas ut gentemot åklagare och polis. Centrum för rättvisa upptäckte snabbt att det inte fanns något beslut som kunde ligga till grund för åtalet.

Företrädaren Helene Graumann Kahlbom hade ingen aning om att hon inte fick använda mjöl i matlagningen i restaurangens kök den dag då hälsoskyddskontoret kom på inspektion. Inget beslut från hälsoskyddskontoret kunde visas upp inför tingsrättsförhandlingen. Ändå valde tingsrätten att döma ut 10 000 i företagsbot.

Borde inte ha väckt åtal

Men inför hovrättsprocessen lämnade åklagaren in ett beslut som han påstod att företrädaren hade fått del av innan den aktuella inspektionen ägde rum. Beslutet gällde då ”vetemjöl” och inte mjöl i allmänhet, som åklagaren och tingsrätten hänvisat till. Ombudet Sebastian Scheiman ansåg det dock visat att Helene Graumann Kahlbom aldrig hade fått del av detta beslut före inspektionen. Åklagaren skulle därför aldrig ha väckt talan över huvud taget.

Den 17 september var det dags för huvudförhandling i Svea hovrätt. Åklagaren kunde då inte svara på hur och när man fått in beslutet om förbud mot att använda vetemjöl till åklagarkammaren och kunde heller inte svara på varför det inte var ingivet och åberopat i tingsrätten. Åklagaren var även tvungen att justera talan på ett antal punkter.

I dag kom domen. Talan ogillas och Alex Matservice slipper betala företagsboten på 10 000 kronor. Domstolen skriver: ”Vittnena från kommunen har inte lämnat någon uppgift som ens antyder att de muntligen underrättat bolaget om förbehållet om vetemjöl av den 7 november 2008. Vidare finns ingen anteckning om kommunicering med bolaget i detta beslut och av nämndens ärenderegister framgår inte heller att detta beslut expedierats till bolaget eller på något annat sätt kommit bolagets ställföreträdare till del. Det är därmed inte visat att företrädare för Alex Matservice den 2 december 2008 kände till eller ens hade anledning att tro att det skulle finnas ett förbehåll om hantering av vetemjöl. Redan av detta skäl ska någon företagsbot inte dömas ut”.

– En annan utgång hade varit orimlig. Man ska inte kunna dömas för något i tingsrätten som man inte fått reda på förrän i hovrätten, säger Sebastian Scheiman i en kommentar till domen.

Staten får nu betala Alex Matservices rättegångskostnader om 10 317 kronor.

Hovrättens dom 2012-09-24

Läs mer om fallet