Krögare kan slippa böter för mjöl i maten

Man ska inte kunna dömas i tingsrätten för att man bryter mot ett förbehåll man inte får del av förrän i hovrätten.

Det sa ombudet Sebastian Scheiman när han på måndagen försvarade företrädaren för restaurangen Alex Matservice i Svea hovrätt.

Alex Matservice riskerar 10 000 kronor i böter för att ha använt mjöl i matlagningen.

Alex Matservice dömdes den 8 december 2011 av Attunda tingsrätt till att betala 10 000 kronor i företagsbot. Brottet var överträdelse av ett förbehåll om användande av mjöl i matlagningen – man hade lagat raggmunk den 2 december 2008.

Under onsdagen var det dags för huvudförhandling i Svea hovrätt. På plats var ombuden från Centrum för rättvisa Sebastian Scheiman och Clarence Crafoord som anlitats inför överklagandet av tingsrättens dom.

I både sakframställningen och pläderingen kunde Sebastian Scheiman peka på flera brister i Miljö- och hälsoskyddskontorets hantering av ärendet.  Hälsoskyddskontorets olika beslut, förbehåll och återkallande av beslut har, pekade Sebastian Scheiman på, varit så överlappande och svårförståeliga att det inte kan ses som oaktsamt att inte kunna följa dem till punkt och pricka.

Trots att det inte fanns något beslut om förbud mot användande av mjöl ingivet i tingsrättsprocessen, annat än i Miljö- och hälsoskyddskontorets själva polisanmälan, hade tingsrätten konstaterat att ett sådant beslut fanns.

Centrum för rättvisa grep in

Först när Centrum för rättvisa uppmärksammade bristen i samband med överklagandet kom ett beslut om förbud mot användande av mjöl fram. Åklagaren kunde dock inte svara på när och hur beslutet hade kommit fram, eller varför det inte var ingivet redan i tingsrätten. Beslutet var dessutom specificerat till ”vetemjöl”, inte ”mjöl” som man dömts för och som är en vidare term.

Det var alltså först i hovrätten som beslutet om förbud av användande av vetemjöl kom till Alex Matservices kännedom. Att fälla någon under sådana omständigheter skulle strida mot legalitetsprincipen, det vill säga principen ”intet straff utan lag”.  Sebastian Scheiman pekade också på det förhållandet att Alex Matservices tillstånd att baka en gång per vecka måste anses innefatta ett tillstånd att tillreda en smet en gång per vecka om man ser till ändamålet med bestämmelsen – att inte sprida mjölpartiklar i luften. Det är orimligt att man får baka kanelbullar, men inte göra raggmunkssmet.

Åklagaren, som var tvungen att justera åtalet på flera punkter, fortsatte i sin plädering hävda att företrädaren för restaurangen måste ha känt till det påstådda mjölförbudet. Det hade nämligen, sa han, skickats ett brev med detta innehåll till Alex Matservices adress. Detta framgår dock inte av någon logg i ärendet. Däremot framgår det klart och tydligt att något beslut om förbud mot att använda vetemjöl aldrig expedierats från Miljö- och hälsoskyddskontoret.

Dom faller den 24 september.

Överklagande till Svea hovrätt

Tingsrättens dom 2011-12-08