Landstinget i tingsrätten: Europakonventionen är inte tillämplig

 – Om svensk rätt är tillämplig gäller inte Europakonventionen.

Det sa i dag landstinget i Uppsala vid den muntliga förberedelsen i målet om smygfilmningen på Akademiska sjukhuset . Centrum för rättvisa fastslog att detta går stick i stäv med en väl etablerad rättspraxis från Högsta domstolen.

Maken, dottern och barnbarnet till patienten fick också höra att de var medvållande till kränkningen genom att titta på tv-programmet ”Sjukhuset”.

–       Jag är så upprörd så jag vet inte vad jag ska säga, utbrister dottern till mannen som filmades.

 

Idag var det dags för den muntliga förberedelsen i målet där de tre anhöriga kräver 125000 kronor vardera för den kränkning som det innebar när produktionsbolaget Titan filmade en patients dödskamp vilket sedan sändes i TV3 med höga tittarsiffror.

Landstinget som företräddes av advokat Siv Ann Andermyr med tre landstingsjurister som bisittare hade begärt att få spela upp det aktuella avsnittet av TV-serien Sjukhuset.  Det tyckte domaren, i likhet med ombuden Sebastian Scheiman och Anna Rogalska Hedlund från Centrum för rättvisa, var en dålig idé.

–       Det är ju en högst ovanlig begäran. Vi brukar inte hålla på med bevisupptagning i den muntliga förberedelsen. Jag ser inget behov av att vi ser filmen nu, förklarade rådmannen Nils-Erik Elfstadius.

Ordningsfråga

För säkerhets skull tillade han att det inte blir något beslut på det utan det skulle betraktas som en ren ”ordningsfråga”.

Därefter fick parterna chansen att redovisa och förklara sina grunder.  De anhöriga stöder sig både på skadeståndslagen och på Europakonventionen i sin talan mot landstinget.

Landstinget har i sin skriftväxling berört Europakonventionen med någon enstaka mening och domaren efterfrågade en vidareutveckling av deras resonemang men fick inget svar idag utan bara beskedet att om svensk rätt är tillämplig så gäller inte Europakonventionen. I övrigt gav de beskedet att de återkommer i denna del.

– Det är anmärkningsvärt att landstinget inte har hängt med i rättsutvecklingen. Det finns flera fall från Högsta domstolen som tydligt anger att Europakonventionen måste beaktas av svenska domstolar, säger ombudet Anna Rogalska Hedlund.

Filmade intressanta diskussioner

Landstinget hävdade vidare att den aktuelle patienten troligen gett om inte ett skriftligt så åtminstone ett muntligt samtycke till att bli filmad.

–       Alla patienter visste att det filmades. Filmteamet satt i korridoren och så fort intressanta situationer dök upp så började de filma.

Ombuden från Centrum för rättvisa bestrider att patienten som var döende under filmningen och dog två dagar senare skulle ha vetat något om vad som pågick, än mindre lämnat sitt samtycke. Dessutom filmades det in i rummet från korridoren på ett sätt som han omöjligen kunde ha vetskap om.

Landstingets ombud gjorde också gällande att de anhöriga genom att se programmet själva medverkat till sin skada.  De borde alltså, enligt henne, ha stängt av tv:n så fort programmet visades.  Centrum för rättvisas jurister  tillbakavisade detta och menade tvärtom att genom att se programmet på TV och Internet kunde de agera och få bort filmen från TV3:s hemsida och begära en ursäkt från landstinget som dock uteblev.

Upplysning eller underhållning?

Det blev under den muntliga förberedelsen också en diskussion om huruvida Sjukhuset var en dokumentär i upplysningssyfte eller kommersiell underhållning. Landstingets ombud hävdade att det var en informativ serie som visar vardagen på ett sjukhus. De anhörigas ombud kunde visa upp en uppgift på Akademiska Sjukhusets egna hemsida om att programserier motsvarar 56 miljoner kronor i marknadsföringskostnader.

Domaren frågade mot slutet av förberedelsen om parterna var beredda att diskutera förlikning och det var de anhöriga men inte landstinget ”i nuläget”.

Huvudförhandling bestämdes till den 4-5 mars nästa år.

Patientens dotter hade svårt att behärska sig under förberedelsen inför den attityd och bristande förståelse som landstinget visade upp i dag.

–       Jag förstår inte hur ett landsting kan vara så okänsligt och bete sig på det här sättet. Hur skulle min pappa kunna veta om att han var filmad när han kom in ambulans med akut andnöd och sedan dog?

Landstinget aviserade att man kommer att kalla två sjukhusanställda som medverkade i programmet som vittnen till huvudförhandlingen.

Läs mer om fallet och ta del av handlingarna