Landstingsjurist avråder från sjukhus-tv

Landstinget i Blekinge sa på tisdagen ja till att medverka i en dokumentärserie om sjukhuset i Karlskrona.  Men landstingets jurist avrådde från medverkan och hänvisade bland annat till Centrum för rättvisas pågående fall med anhöriga till en patient som blev smygfilmad för en tv-serie om Akademiska sjukhuset.

Landstingets politiker i Blekinge sa ja trots en skarp skrivelse från deras egen jurist Kristina Bergqvist. I skrivelsen går juristen igenom rättsläget och nämner uttalanden från såväl Justitieombudsmannen som Socialstyrelsen.

”Om landstinget blir anmälda av en patient som inte anser sig ha lämnat relevant samtycke riskerar landstinget att både kritiseras av JO och ett allmänt skadeståndsmål” skriver hon.

Och Kristina Bergqvist vet att risken för skadestånd är högst reell genom det mål som Centrum för rättvisa driver för en familjs räkning gentemot Uppsala läns landsting. Hon skriver nämligen vidare:

”I Uppsala pågår även ett icke avgjort skadeståndsmål rörande brytande av patientsekretessen pga TV-inspelning”.

Dödskamp smygfilmades

Landstingsjuristen Kristina Bergqvist syftar alltså på fallet med patienten vars dödskamp smygfilmades och skildrades utan tillstånd i tv-programmet ”Sjukhuset”. Här har anhöriga begärt skadestånd för kränkningen och anlitat Centrum för rättvisa som ombud. Huvudförhandling äger rum i Uppsala tingsrätt i mars nästa år.

Landstingsjuristen pekar också på Socialstyrelsens besked förra året om att åtalsanmäla ”händelser där det kan befaras att vårdgivare medvetet eller genom oaktsamhet medverkat till att patienter hos vårdgivaren filmats utan att relevant samtycke inhämtats från patienten”.

Kristina Bergqvist avslutar sin skrivelse med följande slutsats:

”Jag förstår den positiva massmediala effekt som kan bli om Landstinget i Blekinge lyfts fram i TV, men måste utifrån Socialstyrelsens skrivelse avråda från att teckna ett sådant avtal, då jag anser att riskerna att bryta sekretessbestämmelserna är för stora, dvs den enskilde patienten riskerar att bli drabbad. Dialog har förts med produktionsbolaget om de åtgärder som bolaget vidtar för att minimera sekretessbrott, men min riskbedömning kvarstår”.

Brev från landstingsjurist om filmning på sjukhus

Läs mer om fallet som Centrum för rättvisa driver mot Uppsala läns landsting