Livsmedelsverket larmar om kontrollavgifter utan kontroller

Många livsmedelsföretag får inte den kontroll de betalar för. Det slår Livsmedelsverket fast med anledning av en färsk rapport om livsmedelskontroller i Sverige. Det betyder sannolikt att de fall som Centrum för rättvisa driver för att få stopp på kommunernas ”luftfakturor”  bara är toppen på ett isberg.

I rapporten ”Kommuners och Livsmedelsverkets rapportering av livsmedelskontrollen 2011” som släpptes i förra veckan framkommer att många livsmedelsföretag inte fick den kontroll de betalade för under 2011. Det gäller även företag som ska kontrolleras särskilt ofta eftersom de har en komplicerad eller på andra sätt känslig verksamhet.

– Rapporten pekar på problem som vi kontrollmyndigheter måste åtgärda. Det är allvarligt att företag som har en hög risklass inte kontrolleras och att företag inte får det stöd de betalar för säger Peter Brådenmark, chef på Livsmedelsverkets kontrolledningsenhet enligt Livsmedelsverkets hemsida.

Kontrollskuld

Enligt rapporten är det ”tydligt i rapporteringen att det finns anläggningar med nio timmars tilldelad kontrolltid eller mer som inte har fått någon kontroll. Det borde därmed finnas en ”kontrollskuld” hos myndigheterna. Hur stor den är går inte att uppskatta, eftersom utförda kontrollbesök inte redovisas i antal timmar”.

Detta är precis vad Centrum för rättvisa hävdat i bland annat fallet Mikael Anderssons gatukök där Skaraborgs tingsrätt nyligen slog fast att kontrollavgifterna måste resultera i någon form av kontroll, annars är avgifterna att betrakta som en olaglig skatt. I fallet med krögaren Torbjörn Lagmark i Helsingborg satte Förvaltningsrätten i Malmö ned hans avgifter på grund av att han inte hade fått ut motsvarande motprestation.

Det är första gången som Livsmedelsverket i sina årliga rapporter om livsmedelskontrollen har lyckats få in uppgifter från landets samtliga berörda myndigheter. Det är drygt 85 000 ställen som omfattas av livsmedelskontrollerna. Och det är tydligt att många av dem sällan får några besök trots att de årligen måste betala in kontrollavgifter.

Av en tabell i rapporten framgår till exempel att över hälften av de ställen som betalat för 1-4  kontrolltimmar per år inte fick något besök förra året. Och var femte ställe som betalat för 9-16 timmar fick inte heller några besök. Det sistnämnda är särskilt allvarligt eftersom Livsmedelsverket i sina bedömningar utgår från att den gruppen bör ha flera besök per år.

Enligt vad Centrum för rättvisa inhämtat kommer Livsmedelsverket nu att titta närmare på varför de här bristerna har uppstått. Dessutom finns det förmodligen flera felkällor i rapporten. Många kommuner har redovisat summan av kontrollavgifterna och ställt det mot lönekostnader för personal som troligen delvis också ägnar sig åt andra saker än livsmedelskontroller. I så fall går alltså avgifterna delvis till annat än livsmedelskontroller vilket är förbjudet enligt lagstiftningen.

Läs rapporten