Nytt hopp för läkarstudenter

 Martin Ahlström och tusentals andra svenskar som studerar utomlands kan fortfarande hoppas på att vikariera på svenska sjukhus. Kammarrätten har nämligen beslutat sig för att ta upp frågan till prövning. 

Vägen till sommarvikariaten på de svenska sjukhusen är stängd för de svenskar som studerar till läkare utomlands. Därmed får de en klar nackdel i den fortsatta yrkeskarriären. De flesta som får så kallad AT-tjänstgöring och sedan anställning på de attraktivaste arbetsplatserna har tidigare tjänstgjort som sommarvikarier.

Martin Ahlström som studerar i Polen anser att denna begränsning utgör ett hinder mot den fria rörligheten inom EU, i första hand den fria rörligheten av arbetstagare. Dessutom är begränsningen inte förenligt med näringsfriheten som den uttrycks i regeringsformen.

Socialstyrelsen öppnade i ett beslut tidigare i år för möjligheten att vikariera under förutsättning att utlandsstudierna innehållet tillräckligt med praktik. Det ansåg man dock inte i Martin Ahlströms fall.  De svenska utbildningarna innehåller 40 veckors praktik och Socialstyrelsen påstår att Ahlström inte når upp till den nivån trots att han gjort en 16 veckor lång praktik i Sverige och i princip dagligen har patientkontakt inom ramen för sin utbildning. Dessutom har han långa vikariat som undersköterska och några veckor på en kirurg- och en medicinklinik. Socialstyrelsens avslag kom som en kalldusch 10 dagar före hans anställning skulle börja.

Förvaltningsrätten gick på samma linje. Men nu har Martin Ahlström fått prövningstillstånd i kammarrätten. Om han vinner målet kan det få stor betydelse.

– Det är väldigt många som berörs, närmare 3000 svenskar studerar till läkare utomlands, det är därför väldigt viktigt att frågan prövas grundligt av en domstol så att Sverige inte bryter mot EU-rätten, säger Anna Rogalska Hedlund, ombud för Martin Ahlström och jurist på Centrum för rättvisa.

Kammarrättens beslut