Ödesdag i Partille

I dag fattar kommunfullmäktige i Partille beslutet som i värsta fall kan tvinga Rolf Johansson och hans grannar att flytta.  De boende som riskerar att få betala hundratusentals kronor för gator de inte behöver  kommer att protestera utanför kommunhuset tillsammans med ombudet Sebastian Scheiman på Centrum för rättvisa.

Klockan 17.30 i eftermiddag samlas kommunfullmäktige i Partille för att fatta beslut om detaljplan för bostäder i Hultet, södra delen, Öjersjö. Planen innebär att makarna Rolf och Regina Johansson ska betala uppskattningsvis 715 000 kronor för gator som de varken vill ha eller behöver. Grannarna drabbas på liknande sätt av hundratusentals kronor i gatukostnader.

Orsaken är att ett husföretag planerar att bygga villor i anslutning till det område där paret Johansson och hans grannar bott sedan många år. Då måste gator dras fram till dessa nya hus och kommunen utnyttjar den lagregel som gör det möjligt att ta ut dessa gatukostnader på fastighetsägare som redan bor i området och kan nyttja vägarna framöver.

Vill inte låna mer

Men fastighetsägarna är nöjda med de befintliga vägarna och vill inte dra på sig nya stora lån.  Rolf Johansson har engagerat Centrum för rättvisa för att ta upp striden mot kommunen. I ett brev till kommunstyrelsens ledamöter varnade Centrum för rättvisa för de konsekvenser som kan bli följden om förslaget går igenom.  Politikerna fick veta att förslaget troligen strider mot såväl regeringsformen som Europakonventionen.

Kommunstyrelsen beslutade ändå att rekommendera kommunfullmäktige att anta detaljplanen och gatukostnadsförslaget. Men än kan planerna stoppas. I kväll fattar nämligen kommunfullmäktige det slutgiltiga beslutet. Ett brev med samma lydelse som gått till kommunstyrelsens ledamöter har också gått till politikerna i fullmäktige. Inför mötet kommer Rolf Johansson och hans grannar att vara på plats och försöka påverka politikerna. Vid sin sida kommer de att ha ombudet Sebastian Scheiman, jurist på Centrum för rättvisa.

Han säger så här inför kvällens möte:

– Det är den som har nytta av vägarna som ska betala. I detta fall är det bolaget som ska exploatera området och eventuellt kommunen som har nytta av vägarna som ska byggas, inte de redan boende i området. De har redan sina vägar som de är nöjda med. Både de pengar och den mark makarna Johansson och deras grannar kan komma att tvingas avstå är skyddade i både grundlagen och Europakonventionen. Det är i strid med dessa bestämmelser att kommunen tar de boendes egendom för att helt enkelt ge till ett privat bolag i form av ett billigare bygge.