Programmerarna Oleksandr och Altrim får stanna i Sverige

Oleksandr Shpak och Altrim Beqiri överklagade Migrationsverkets beslut att utvisa dem till migrationsdomstolen i Stockholm. Domstolen återförvisade målen till Migrationsverket och nu har myndigheten beviljat dem uppehålls- och arbetstillstånd.

Oleksandr Shpak och Altrim Beqiri överklagade Migrationsverkets beslut att utvisa dem. Migrationsdomstolen i Stockholm återförvisade ärendena till Migrationsverket, och nu har myndigheten beviljat dem förlängda uppehålls- och arbetstillstånd. Foto: Privat.

Migrationsverket beslöt att utvisa Växjö-programmerarna Oleksandr Shpak och Altrim Beqiri på grund av att myndigheten ansåg att deras tjänster inte hade annonserats korrekt. Efter att besluten överklagats med Centrum för rättvisas hjälp stoppade migrationsdomstolen i Stockholm utvisningarna och skickade tillbaka ärendena till Migrationsverket. Nu har Migrationsverket beviljat de båda programmerarna förlängda uppehålls- och arbetstillstånd. 

– Jag vill arbeta och bo i Sverige och är verkligen glad att jag nu kan fortsätta göra det, säger Oleksandr.

– Efter all väntan och alla turer är beslutet en stor lättnad, tillägger Altrim.

Oleksandr Shpak och Altrim Beqiri kom från Ukraina respektive Makedonien för att ta masterexamen i datavetenskap vid Linnéuniversitetet. De lockades av Sveriges goda rykte som IT-nation och såg en framtid här.

Missförstånd om platsannons ledde till utvisningsbeslut

Men när de båda programmerarna ansökte om arbetstillstånd efter att ha fått jobb på det snabbt växande IT-företaget Softwerk i Växjö beslöt Migrationsverket i oktober 2016 att utvisa Oleksandr, med hustru, och Altrim. Anledningen var att myndigheten ansåg att deras tjänster inte hade annonserats på rätt sätt hos Arbetsförmedlingen.

Utvisningsbesluten var inte bara dråpslag för Oleksandr och Altrim utan även för Växjö-företaget Softwerk, vars största utmaning är just att rekrytera talangfulla programmerare i stenhård konkurrens med stora IT-bolag i europeiska storstäder.

Samma platsannons – två helt olika bedömningar 

Med Centrum för rättvisas hjälp överklagades utvisningsbesluten till migrationsdomstolen i Stockholm. Där gavs annonser in som visade att Softwerk via rekryteringsföretag hade annonserat efter programmerare på Arbetsförmedlingen i nära anslutning till rekryteringen av de båda programmerarna. Men Migrationsverket gav sig ändå inte utan hävdade att annonserna var en ”efterhandskonstruktion”.

Efter ytterligare skriftväxling i domstolen godtog Migrationsverket till slut annonseringen – men bara i Oleksandrs fall. Myndigheten höll fast vid att Altrim skulle utvisas – trots att annonsen och övriga omständigheter i hans fall var identiska. De motstridiga bedömningarna berodde på att det var två olika processförare på Migrationsverket som förde Migrationsverkets talan. Migrationsverket fick dock inte sin vilja igenom.

Efter turerna: Oleksandr och Altrim får fortsätta jobba i Sverige

Migrationsdomstolen beslöt den 20 juli 2017 att upphäva utvisningsbesluten för både Oleksandr och Altrim eftersom domstolen ansåg att det i båda fallen visats att annonseringen var tillräcklig.

Domstolen prövade dock bara annonsfrågan och skickade därför tillbaka ärendena till Migrationsverket för prövning av om det i övrigt fanns förutsättningar för att bevilja programmerarna fortsatt uppehålls- och arbetstillstånd. Och eftersom anställningsvillkoren var uppfyllda beslutade Migrationsverket att godkänna ansökningarna.

Det innebär att Altrim och Oleksandr, samt hans fru, kan fortsätta att bygga den framtid i Sverige som de såg framför sig när de flyttade hit.

– Oleksandr och Altrim har spetskompetens som det råder skriande brist på i hela världen. Det är verkligen beklagligt att de har tvingats leva med fullständigt onödiga utvisningsbeslut i nästan ett år men det är glädjande att förnuftet till slut fick segra, säger Fredrik Bergman, chefsjurist på Centrum för rättvisa, som tillsammans med Clarence Crafoord, chef på Centrum för rättvisa, är ombud för de båda programmerarna.