Protester i Partille hjälpte inte – nu börjar den juridiska kampen

Fastighetsägarna var på plats med plakat som visade vilka belopp de skulle betala för nya gator i deras villaområde. Men kommunfullmäktige i Partille slog dövörat till och klubbade igenom detaljplanen och förslaget till gatukostnader.

Rolf och Regina Johansson och deras grannar hade slutit upp utanför kommunhuset i Partille där fullmäktigemötet hölls i går kväll. På deras sida fanns också ombudet Sebastian Scheiman, jurist på Centrum för rättvisa. Trots protesterna och det brev som var och en av politikerna fått sig tillsänt inför mötet blev det ett rejält nederlag för fastighetsägarna. 43 röster för gatukostnaderna och endast 8 emot.

Fastighetsägarna var utrustade med skyltar där beloppen som var och en nu ska tvingas betala hade angetts. I makarna Johanssons fall handlar det om uppskattningsvis över 700 000 kronor. Kommunen tycker att de ska ta lån på dessa belopp eller sälja sin mark för att få in pengar.

Eftersom man nu har nått vägs ände ifråga om att påverka politikerna inför beslutet väntar nu flera långdragna rättsliga processer. Beslutet om detaljplan och gatukostnader kommer att överklagas.