Ramberg intervjuades om Quick och rättssäkerheten

Integritet, omdöme och empati.

Se där de egenskaper hos en god advokat som Anne Ramberg, generalsekreteraren för Advokatsamfundet, listade högst vid en intervju med Clarence Crafoord vid fri- och rättighetsinternatet i går. Hon passade också på att kräva en kommission angående Quick-fallet.

Anne Ramberg är i likhet med en annan talare på onsdagen – Johan Munck – en flitigt sedd gäst på fri- och rättighetsinternatet. Hon intervjuades av Clarence Crafoord som inledde med den heta frågan om Quick-fallet. Justitierådet Göran Lambertz inhopp i debatten i veckan har gett fallet nytt bränsle. Men Anne Rambergs uppfattning har inte ändrats. Hon anser att Quick ska betraktas som oskyldig. Och hon vill se en kommission som utreder de brister som begåtts.

– Men den ska inte peka ut några syndabockar, bara titta på de systembrister som finns.

Anne Ramberg tycker att ett slags Saltsjöbadsanda omgett de aktuella rättsliga aktörerna i fallet. Detta har gjort att de olika rollerna i rättsprocessen blivit otydliga. Hon påminde om att domare, åklagare och advokat i en rättegång har helt olika uppgifter. Åklagaren ska vara objektiv och också beakta det som gynnar den tilltalade medan advokaten helt ska agera i klientens intresse.

Clarence Crafoord frågade vad som kännetecknar en toppadvokat.

– Gott omdöme, integritet och empati, svarade Ramberg.

Generalsekreteraren kom in på maktdelningsläran och poängterade hur viktig domstolarnas självständighet är.

– Domaren är ofta för präglad av respekten för lagstiftningsmakten. Många är ängsliga för att använda lagprövningsrätten som ju faktiskt lika mycket är en lagprövningsskyldighet.

Anne Ramberg oroas över att rättshjälpen förändrats och att anlitandet av ett ombud har blivit en lyxfråga som få har råd med. Och på frågan om fler advokater borde arbeta gratis, pro bono, svarade hon att många humanjurister gör det dagligen eftersom arvodena är så skrala och inte täcker alla kontakter med klienten.

– Och advokaterna ska inte behöva arbeta gratis. Det är statens skyldighet att se till att människor får juridisk hjälp.

Anne Ramberg hann också med ett engagerat inlägg angående övervakningssamhället som hon sällan missar att ta upp.

–  Utvecklingen har varit mycket repressiv sedan 11 september-attentatet. FRA har till exempel fått obegränsade möjligheter att spana på medborgarna. Lägger man ihop allt som hänt ser man ett obehagligt mönster. Det byggs upp hotbilder som är överdrivna och politikerna dras med i det och vågar inte stå emot trycket.

Se webb-tvintervju med Anne Ramberg: