Trädgårdsanläggarna får viktigt principbesked

Frågan om  skadeståndsansvar för privata rättssubjekt på den svenska arbetsmarknaden tycks bli höstens stora juridiska begivenhet. Hovrätten har beslutat sig för att pröva denna fråga i Gustavsson-målet och nu meddelar Helsingborgs tingsrätt att samma fråga ska få sitt svar i det så kallade trädgårdsanläggarmålet.

Sex trädgårdsanläggare i Bjuv och Helsingborg stämde ju Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA, och Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal. De har tvingats betala granskningsavgifter till Kommunal, trots att de inte varit medlemmar.

Fram till våren 2007 tvingades trädgårdsanläggarna betala 1,5 procent av lönen – cirka 400 kronor i månaden – i så kallade granskningsavgifter till Kommunal. Detta trots att de har valt att inte vara med i facket.

Nu begär de pengarna tillbaka av Kommunal. Det handlar om vardera 8 000 till 18 000 kronor. Dessutom kräver trädgårdsanläggarna ideellt skadestånd om vardera 50 000 kronor av Kommunal och SLA gemensamt.

Frågan om skadeståndsansvar kan uppkomma för i målet påstådda kränkningar av Europakonventionen ska avgöras genom mellandom enligt följande mellandomstema i Helsingborgs tingsrätt: ”Kan skadeståndsansvar för privata rättssubjekt på den svenska arbetsmarknaden uppkomma vid kränkningar av rättigheterna enligt Europakonventionen?”.

Motsvarande fråga besvarades med nej av tingsrätten i det så kallade Gustavsson-målet som Centrum för rättvisa driver. Men där har Svea hovrätt meddelat prövningstillstånd till Henrik Gustavsson.

Beslut om mellandomstema av Helsingborgs tingsrätt, 2012-10-03Beslut om mellandomstema av Helsingborgs tingsrätt