Upprörda känslor när boende i Folkesta mötte tjänstemän

–       Detta snurrar i huvudet på oss dag och natt . Ni som inte bor här kan inte sätta er in i vår situation. 

Känslorna svallade när de boende i Folkesta på torsdagskvällen mötte Eskilstuna kommuns ledande tjänstemän. 

Inget löfte gavs om förlängning av tidsfristen för att lösa in sina hus hos kommunen.

På torsdagskvällen möttes de boende i Folkesta och kommunens tjänstemän i Hällby skola. Stämningen var bitvis hätsk vilket kan förstås mot bakgrund av att ett helt bostadsområde med ett 30-tal hus hotas av kommunens planer på att i framtiden bygga ut ett befintligt logistikcenter i området.

Biträdande kommundirektören Jan Rundgren som var på plats tillsammans med tre kolleger kunde inte längre förneka faktum, nämligen att översiktsplanen nu talar klarspråk om Folkesta och de frågetecken som tidigare funnits har rätats ut.  Enligt vad Centrum för rättvisa inhämtat ska bostadsområdet omvandlas och införlivas i logistikområdet.

–       Men det finns inga planer på att utvidga området nu, bedyrade Rundgren men få av de 30-talet personer som var på plats verkade tro på honom.

Några positiva nyheter

Jan Rundgren inledde dock med positiva besked när han utlovade bullerskydd och gångtunnel i området. Folkesta ligger mellan E 20 och järnvägen så att dessa löften mottogs positivt.

– Vi gör allt för att det ska vara så drägligt som möjligt att bo i Folkesta, hävdade Rundgren.

Men när det blev dags att diskutera kommunens erbjudande om att lösa in fastigheterna blev stämningen bland de boende mycket upprörd. Kommunen har gett dem möjlighet att lösa in sina fastigheter till ett pris motsvarande marknadsvärdet ett par år tillbaka, innan kommunens planer gjorde att priserna började sjunka drastiskt.

Men de boende måste bestämma sig före 2013 års utgång vilket många upplever som pressande.

–       Ska vi bara sitta här och niga över ert erbjudande? Vi är faktiskt inga statare, sa en kvinna som bor i området.

Inga eviga utfästelser

Gunilla Wiman som är talesman för de boende i Folkesta och flyttade in för några år sedan ställde frågan om vad som händer om hon avvisar erbjudandet och plötsligt något år senare inte orkar klippa gräset eller skotta snö och måste flytta.

–       Då kanske jag inte får något för huset, menade hon.

–       Vi kan inte ge några eviga utfästelser, svarade Jan Rundgren.

Men en förlängning av erbjudandet har gjorts en gång. Centrum för rättvisa hade då uppvaktat kommunen och begärt en förlängning. Nu medgav Jan Rundgren att tjänstemännen tagit intryck av reaktionerna.

Jan Rundgren lovade att inga hus av de som hittills lösts in planerar att rivas, utan dessa ska hyras ut. När han nämnde den till synes höga hyran som man överväger att ta ut frågade sig de boende om det över huvud taget ska bli möjligt för dem att hyra sina egna hus om de skulle lösa in dem.

Anna Rogalska Hedlund, jurist på Centrum för rättvisa, som företräder de boende vädjade flera gånger om att förlänga fristen för inlösenerbjudandet.

– Ta bort kniven mot strupen, sa hon.

En av de boende ställde frågan om Folkestaborna någonsin kommer kunna bo i ett hus om de måste flytta; hur ska pengarna för ett hus i Folkesta räcka till att köpa ett hus som ligger lika nära Eskilstuna centrum?

Jag fick en pratstund med Peter Andersson, första av tre generationer Folkestabor, efter mötet. Han är inte inställd på att bli utköpt av kommunen. I området bor hans son och barnbarnen som Peter passar, skjutsar till skolan och allt möjligt.

– Det ger ju en extra osäkerhet, hur ska det bli med sådant om vi inte kan bo kvar. Ett av barnbarnen har till och med eget rum hos oss.

Peter Andersson värdesatte kvällens besked om gångtunnel och bullerskydd men är inte särskilt glad över turerna kring löftena om att köpa loss husen.

– Det där med tidsfristen har de skött under all kritik, säger han.