UPPSATSTÄVLING: 25 000 KR TILL BÄSTA EXAMENSUPPSATS OM FRI- OCH RÄTTIGHETER

Untitled design

Har du skrivit examensuppsats i juridik om fri- och rättigheter? Ansök om 2017 års Midander-Lönnstipendium senast den 22 oktober 2017.

För att uppmuntra och uppmärksamma studier av fri- och rättigheter delar Centrum för rättvisa varje år ut Midander-Lönnstipendiet till den sökande som skrivit den bästa examensuppsatsen i juridik om individuella fri- och rättigheter. I år kommer utdelningen av stipendiet att ske i samband med Centrum för rättvisas 15-årsjubileum.

Stipendiet uppgår till 25 000 kronor och uppsatsens ämne kan vara processrätt, skadeståndsrätt, EU-rätt, förvaltningsrätt, konstitutionell rätt och så vidare men kärnfrågan måste vara tydligt relaterad till individuella fri- och rättigheter.

Ansökan ska innehålla uppsats och betygskopia. Du skickar ansökan per e-post till matilda.englund@centrumforrattvisa.se senast den 22 oktober 2017. Vill du tipsa om en uppsatsförfattare som borde få stipendiet eller har övriga frågor är du välkommen att maila ovan nämnda adress.

Läs mer om stipendiet här.

Vi ser fram emot din ansökan!