Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Centrum för rättvisa har haft ett nära samarbete med Mannheimer Swartling Advokatbyrå sedan starten år 2002. Mannheimer Swartling ställer upp med resurser och juridisk expertis i de rättsfall som Centrum för rättvisa driver. Samarbetet innefattar även ett ömsesidigt erfarenhets- och kunskapsutbyte i konstitutionella och processuella frågor. Skälet till att Mannheimer Swartling engagerar sig för Centrum för rättvisa är att byrån anser att den som stor aktör och juridisk rådgivare har ett ansvar och en möjlighet att påverka och driva frågor som är viktiga, inte bara för byråns klienter och byrån själv, utan även för samhället i stort. Mannheimer Swartlings engagemang inom samhällsfrågor går under samlingsbegreppet Mannheimer Swartling i samhället.

Besök hemsida