Midander-Lönnstipendiet

Skriver du examensuppsats om fri- och rättigheter? Om du lyckas riktigt bra kan du bli aktuell för Centrum för rättvisas årliga uppsatsstipendium om 25 000 kr.

För att uppmuntra och uppmärksamma studier av fri- och rättigheter delar Centrum för rättvisa varje år ut Midander-Lönnstipendiet till den sökande som skrivit den bästa examensuppsatsen i juridik om individuella fri- och rättigheter.

Stipendiet uppgår till 25 000 kronor och uppsatsens ämne kan vara processrätt, skadeståndsrätt, förvaltningsrätt med mera, men kärnfrågan måste vara tydligt relaterad till individuella fri- och rättigheter.

Sista ansökningsdag för 2015 års Midander-Lönnstipendium är den 23 oktober 2015.

Stipendiet är uppkallat efter Josefine Midander och Cecilia Lönn. De drev fallet om diskriminering i form av etnisk kvotering vid antagning till juristutbildningen vid Uppsala universitet. Högsta domstolen konstaterade 2006 i deras mål att rätten till likabehandling är en mänsklig rättighet och att kvotering av sökande till högskolan är olaglig diskriminering.

Tidigare stipendiater

  • 2007: Elisabeth Jonsson för uppsatsen ”Positiva förpliktelser och Europakonventionens verkan enskilda emellan”.
  • 2008: Håkan Sellman för uppsatsen ”Konstitutionellt skydd mot brottsbekämpande åtgärder”.
  • 2009: Anders Lagerwall för uppsatsen ”Privacy and Secret Surveillance from a European Convention Perspective”.
  • 2010: Linnéa Sundqvist Heim för uppsatsen ”Europakonventionen och skadeståndsrätten. En studie av rättsutvecklingen till följd av kraven på effektiva rättsmedel på nationell nivå”.
  • 2011: Robert Hannah för uppsatsen ”En europeiserad talerätt – om rätten till domstolsprövning av civila rättigheter och skyldigheter och Europakonventionens offerbegrepp”.
  • 2012: Erik Thilén för uppatsen ”Integritet, effektivitet och den fria bevisprövningen – användning i brottmål av bevisning åtkommen  genom integritetskänsliga åtgärder, särskilt i ljuset av Europakonventionen”.

Ansökan

Ansökan ska innehålla uppsats och betygskopia. Du skickar ansökan per post till Centrum för rättvisa, Box 2215, 103 15 Stockholm eller per e-post. Vill du tipsa om en uppsatsförfattare som borde få stipendiet? Maila författarens namn och lärosäte till studentansvariga Alexandra Gillström, e-post.