• STUDENTPROGRAM

  Centrum för rättvisas studentprogram riktar sig i första hand till juridikstudenter. Här träffas morgondagens advokater, domare, forskare och fri- och rättighetsjurister. Genom Centrum för rättvisas studentprogram har:

  • … över 60 studenter genomfört praktik i samband med sitt examensarbete
  • … drygt 400 studenter genomgått internat om fri- och rättigheter
  • … flera tusen studenter mött Centrum för rättvisa vid arbetsmarknadsdagar och undervisning på juristutbildningen
  • … åtta studenter tagit emot Midander-Lönnstipenidet på 25.000 kronor för bästa examensuppsats (stipendiet delas ut årligen sedan 2007)

  Dessutom har Centrum för rättvisa rankats av Jusek som den nionde mest attraktiva arbetsgivaren för unga jurister.

  Har du frågor om studentprogrammet?

  Kontakta studentansvariga Alexandra Gillström.

 • UPPSATSPRAKTIK

  Om du väljer att skriva din examensuppsats om fri- och rättigheter kan du få möjlighet att vara på Centrum för rättvisa under uppsatsperioden. Vi tar emot ungefär fyra studenter per termin som får chansen att på ett konkret sätt värna individuella rättigheter genom att arbeta tillsammans med oss i de fall som vi driver. 

  Som uppsatspraktikant får du hjälpa till i det dagliga arbetet på Centrum för rättvisa. Du får göra rättsutredningar och research, ta fram underlag för media med mera.

  Eftersom vi vet att uppsatsen tar mycket tid i anspråk kan du få ägna dig åt skrivandet i den mån du önskar. Praktikens längd kommer vi överens om gemensamt men vi rekommenderar runt tio veckor.

  Rekrytering sker löpande men sista ansökningsdag för praktik under höstterminen 2016 är den 1 maj 2016.

  Ansökan ska innehålla ett personligt brev, meritförteckning, betyg samt önskemål om praktikperiod. Berätta också kort om din uppsats om du redan bestämt vad du ska skriva om. 

  Ansökan skickar du per e-post till Alexandra Gillström.

 • SOMMARNOTARIE

  Varje sommar tar Centrum för rättvisa emot sommarnotarier under juni månad. Juriststudenter som har läst åtminstone sex terminer är välkomna att söka. Notarietjänsten är avlönad och förlagd till kontoret i Gamla stan.

  Notarietjänsten innebär oftast att man genomför ett omfattande projektarbete. Det ställer stora krav på initiativförmåga och noggrannhet. Vi förutsätter även att du har en god juridisk kompetens och analytisk förmåga.

  Sista ansökningsdag för 2016 års sommarnotarietjänster är den 17 januari 2016.

  Ansökan ska innehålla personligt brev, meritförteckning samt betyg. 

  Ansökan skickar du per e-post till Alexandra Gillström.

 • MIDANDER-LÖNNSTIPENDIET

  Skriver du examensuppsats om fri- och rättigheter? Om du lyckas riktigt bra kan du bli aktuell för Centrum för rättvisas årliga uppsatsstipendium om 25.000 kr.

  För att uppmuntra och uppmärksamma studier av fri- och rättigheter delar Centrum för rättvisa varje år ut Midander-Lönnstipendiet till den sökande som skrivit den bästa examensuppsatsen i juridik om individuella fri- och rättigheter.

  Stipendiet uppgår till 25.000 kronor och uppsatsens ämne kan vara processrätt, skadeståndsrätt, förvaltningsrätt med mera, men kärnfrågan måste vara tydligt relaterad till individuella fri- och rättigheter.

  Sista ansökningsdag för 2016 års Midander-Lönnstipendium är den 23 oktober 2016.

  Stipendiet är uppkallat efter Josefine Midander och Cecilia Lönn, två kvinnor som drev fallet om diskriminering i form av etnisk kvotering vid antagning till juristutbildningen vid Uppsala universitet. Högsta domstolen konstaterade 2006 i deras mål att rätten till likabehandling är en mänsklig rättighet och att kvotering av sökande till högskolan är olaglig diskriminering.

  Tidigare stipendiater

  • 2007: Elisabeth Jonsson för uppsatsen ”Positiva förpliktelser och Europakonventionens verkan enskilda emellan”.
  • 2008: Håkan Sellman för uppsatsen ”Konstitutionellt skydd mot brottsbekämpande åtgärder”.
  • 2009: Anders Lagerwall för uppsatsen ”Privacy and Secret Surveillance from a European Convention Perspective”.
  • 2010: Linnéa Sundqvist Heim för uppsatsen ”Europakonventionen och skadeståndsrätten. En studie av rättsutvecklingen till följd av kraven på effektiva rättsmedel på nationell nivå”.
  • 2011: Robert Hannah för uppsatsen ”En europeiserad talerätt – om rätten till domstolsprövning av civila rättigheter och skyldigheter och Europakonventionens offerbegrepp”.
  • 2012: Erik Thilén för uppatsen ”Integritet, effektivitet och den fria bevisprövningen – användning i brottmål av bevisning åtkommen  genom integritetskänsliga åtgärder, särskilt i ljuset av Europakonventionen”.

  Ansökan ska innehålla uppsats och betygskopia. Du skickar ansökan per e-post till Alexandra Gillström.

  Vill du tipsa om en uppsatsförfattare som borde få stipendiet? Mejla författarens namn och lärosäte till Alexandra Gillström.

 • NORDISKA RÄTTEGÅNGSTÄVLINGEN

  Närmare en riktig process i Europadomstolen kan man inte komma under sin tid som juridikstuderande. Centrum för rättvisa bidrar i olika undervisningsmoment i Nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna och delar dessutom ut andrapriset.

  Tävlande från universitet från de fem nordiska länderna företräder antingen en klagande eller staten i fingerat klagomål inför Europadomstolen. Domstolspanelen består av domare från Europadomstolen och de nationella domstolarna.

  Tävlingen ger tillfälle att:

  • fördjupa sig i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna,

  • träna sig i att skriva juridisk argumentation,

  • öva på att muntligen framföra juridiska argumentation.

  Flera av Centrum för rättvisas medarbetare och forskningsstipendiater har med framgång deltagit i tävlingen.

  Ansökningar till rättegångstävlingen (även kallad kursen om praktisk europaprocess) görs genom det universitet du läser vid. Många har efter att ha deltagit i rättegångstävlingen gått vidare och gjort praktik vid Centrum för rättvisa.

  Vill du veta mer?

  Kontakta studentansvariga Alexandra Gillström.

 • INTERNAT

  Centrum för rättvisas fri- och rättighetsinternat är en unik mötesplats för rättighetsengagerade studenter, advokater, forskare och debattörer. Varje år erbjuds trettio av universitetens skarpaste juriststudenter plats på internatet som har arrangerats varje sommar sedan 2004. 

  Som internatdeltagare får du lyssna till några av landets främsta jurister på området samt delta i djuplodande diskussioner om fri- och rättighetsfrågor med anknytning till Centrum för rättvisas fall om bland annat likabehandling, negativ föreningsfrihet, äganderätt och personlig integritet.

  Se 2015 års internatprogram här: Internatprogram 2015.

  Vem kan delta?
  Internatet riktar sig till juriststudenter som har läst minst sex terminer, och som har ett gediget intresse för de frågor som Centrum för rättvisa driver.

  Vad kostar det?
  Internatet är kostnadsfritt för dig som deltagare. Det enda du själv behöver stå för är resan till kursgården. Det är också möjligt att i efterhand ansöka om resestipendium för upp till halva resekostnaden.

  2016 års internat äger rum den 16-19 augusti 2016 på konferensanläggningen Lovik i Stockholm.

  Ansökan
  Sista ansökningsdag för 2016 års internat är den 1 maj 2016.

  Ansökan ska innehålla personligt brev, meritförteckning samt betyg. 

  Ansökan skickar du per e-post till Alexandra Gillström.

  Har du frågor? 
  Hör av dig till studentansvariga Alexandra Gillström.

 • Gilla oss på Facebook