Student

Om studentprogrammet
Välkommen till Centrum för rättvisas studentprogram!

Uppsatspraktik
Ska du skriva uppsats om fri- och rättigheter? Kombinera skrivandet med praktik hos oss.

Sommarnotarie
Varje sommar tar Centrum för rättvisa emot flera sommarnotarier.

Internat
I augusti varje år genomförs det fyra dagar långa fri- och rättighetsinternatet.

Midander-Lönnstipendiet
Har du skrivit uppsats om fri- och rättigheter? Då kan du bli aktuell för Midander-Lönnstipendiet.

Nordiska rättegångstävlingen
Tävlingen där du får plädera inför Europadomstolens domare.