Alexandra Loyd ny administrativ chef på Centrum för rättvisa

Alexandra Loyd ny administrativ chef på Centrum för rättvisa

Efter genomförd tingsmeritering vid Stockholms tingsrätt är Alexandra Loyd tillbaka på Centrum för rättvisa i en ny befattning som administrativ chef.

– Alexandra har ett starkt engagemang för individens fri- och rättigheter och är en briljant jurist med en unik förståelse för Centrum för rättvisas verksamhet. Jag är mycket glad över att hon är tillbaka i denna för verksamheten viktiga roll som administrativ chef, säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa.

Alexandra kommer i sin nya roll att leda verksamhetens administrativa arbete och bistå verksamhetschefen i strategiska frågor. Alexandra kommer också att vara juridiskt ombud för stiftelsens klienter och driva rättsfall i domstol.

Alexandra har läst juridik vid Uppsala universitet. Efter att ha genomfört uppsatspraktik hos Centrum för rättvisa under hösten 2013 rekryterades hon som biträdande jurist och började i den befattningen i januari 2014. Sedan hösten 2016 har Alexandra varit tjänstledig för att genomföra notarietjänstgöring vid Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsdomstolen.

__________________________________

För frågor, kontakta Centrum för rättvisas chef, Fredrik Bergman, eller Alexandra Loyd.

Centrum för rättvisa står upp för individen genom att driva rättsprocesser och delta i debatten om rättighetsfrågor.

Centrum för rättvisa bildades 2002 som en ideell och oberoende aktör med uppdrag att värna enskildas fri- och rättigheter. Sedan dess har Centrum för rättvisa steg för steg etablerat sig som Sveriges ledande organisation på detta område. Läs mer om Centrum för rättvisa här.

Följ oss på:

Facebook

Twitter

Instagram