Connie Dickinson-målet om studieavgifter i Svea hovrätt torsdagen den 9 mars

Connie Dickinson-målet om studieavgifter i Svea hovrätt torsdagen den 9 mars

Torsdag den 9 mars kl. 9.30 hålls huvudförhandling i Svea hovrätt i fallet Connie Dickinson mot Mälardalens högskola.

— Enligt tingsrättens dom får en högskola inte ta betalt för en utbildning som inte håller måttet. Det är en logisk och rimlig slutsats, och vi hoppas naturligtvis att även hovrätten ska se saken på det sättet, säger Clarence Crafoord, chef för Centrum för rättvisa, som tillsammans med Fredrik Bergman, chefsjurist vid Centrum för rättvisa, företräder Connie Dickinson i rättegången.

Connie Dickinson från USA betalade 180 000 kronor för en kandidatutbildning i matematik vid Mälardalens högskola, som underkändes av statens egna kontrollorgan (UKÄ) på fyra av fem punkter. Utbildningen fick omdömet ”bristande kvalitet” och högskolans rätt att utfärda examen ifrågasattes.

Connie Dickinson vände sig till högskolan med krav att få studieavgifterna tillbaka, men kravet avvisades av högskolan med motiveringen att en sådan återbetalning saknar lagstöd.

Med Centrum för rättvisa som ombud krävde Connie Dickinson sina pengar tillbaka vid Västmanlands tingsrätt. Den 14 juli 2016 fick Connie Dickinson rätt av tingsrätten. Tingsrätten ansåg att Connie Dickinson och högskolan hade ingått ett avtal och att högskolan, genom att tillhandahålla utbildning av bristande kvalitet, hade brutit mot avtalet. Tingsrätten förpliktade högskolan att betala tillbaka studieavgifterna till Connie Dickinson.

— Connie Dickinson har slitit hårt för att kunna betala den höga avgiften för att gå den här utbildningen på Mälardalens högskola och utbildningen har inte hållit måttet. Därför är det väldigt viktigt att domstolen nu slår fast att även staten har ett ansvar när staten säljer en undermålig tjänst, precis som alla andra, säger Clarence Crafoord.

Högskolan överklagade domen till Svea hovrätt, som meddelade prövningstillstånd. Torsdagen den 9 mars kl. 9.30 hålls huvudförhandling i Svea hovrätt i Stockholm. Förhandlingen är offentlig.

Centrum för rättvisa står upp för individen genom att driva rättsprocesser och delta i debatten om rättighetsfrågor.

Centrum för rättvisa bildades 2002 som en ideell och oberoende aktör med uppdrag att värna enskildas fri- och rättigheter. Sedan dess har Centrum för rättvisa steg för steg etablerat sig som Sveriges ledande organisation på detta område. Läs mer om Centrum för rättvisa här.

Följ oss på:

Facebook

Twitter

Instagram