Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i fallet med utvisningshotade Danyar Mohammed från Jokkmokk

Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i fallet med utvisningshotade Danyar Mohammed från Jokkmokk

Migrationsöverdomstolen har idag beslutat att pröva överklagandet från utvisningshotade pizzabagaren Danyar Mohammed i Jokkmokk. Domstolen ska nu ta ställning till om förlängning av arbetstillstånd kan beviljas när lönen under en period varit högre än försörjningskravet men understigit kollektivavtalsenlig lön.

– Det är bra att vi nu ska få ett svar från högsta instans på frågan om människor som arbetar och försörjer sig själva ska kunna utvisas ur Sverige på grund av bagatellartade fel och misstag som beror på arbetsgivaren. Avgörandet kan få betydelse för hundratals arbetskraftsinvandrare som riskerar utvisning i liknande situationer. Det kommer också vara viktigt för många företag, som är beroende av att kunna rekrytera från utlandet.

Det säger Fredrik Bergman, chefsjurist vid Centrum för rättvisa, som tillsammans med Clarence Crafoord, chef för Centrum för rättvisa, är ombud för Danyar Mohammed.

Danyar Mohammed har bott i Jokkmokk i åtta år och arbetar där som pizzabagare. På kort tid lärde han sig svenska och han bidrar till samhället på många sätt. Bland annat arbetar han ideellt på ett lokalt asylboende där han hjälper nyanlända ungdomar att etablera sig.

I våras beslutade Migrationsverket att Danyar ska utvisas ur Sverige. Skälet var att hans arbetsgivare hade missat att höja hans lön med 460 kronor när kollektivavtalet ändrades.

Misstaget rättades direkt när det upptäcktes. Dessutom hade Danyar under den aktuella perioden en löneförmån i form av fri bostad, som betalades av arbetsgivaren. Tar man med bostaden i beräkningen hade Danyar en lön som låg över kollektivavtalsnivån. Det gjorde Skatteverket, som har beskattat honom för bostaden. Men inget av detta spelar någon roll för Migrationsverket. Danyar ska utvisas, punkt slut, är resonemanget. Med hjälp av Centrum för rättvisa överklagades Migrationsverkets beslut till migrationsdomstolen.

Migrationsdomstolen fastställde Migrationsverkets beslut. Men idag har alltså Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd. Det betyder att Migrationsöverdomstolen ska pröva om Danyar Mohammed ska få stanna i Sverige eller inte.

– Jag älskar mitt arbete och jag älskar Jokkmokk. Min dröm är att en dag få öppna en egen restaurang här. Jag trodde aldrig att man kunde bli utvisad ur Sverige på grund av ett misstag på 460 kronor, säger Danyar.

Migrationsöverdomstolen har bestämt att följande prejudikatfråga ska prövas i målet: ”Fråga om förlängning av arbetstillstånd kan beviljas när lönen under en period varit högre än försörjningskravet men understigit kollektivavtalsenlig lön.”

För frågor om fallet, kontakta chefsjurist Fredrik Bergman: 070-82 19 655.

Centrum för rättvisa står upp för individen genom att driva rättsprocesser och delta i debatten om rättighetsfrågor.

Centrum för rättvisa bildades 2002 som en ideell och oberoende aktör med uppdrag att värna enskildas fri- och rättigheter. Sedan dess har Centrum för rättvisa steg för steg etablerat sig som Sveriges ledande organisation på detta område. Läs mer om Centrum för rättvisa här.

Följ oss på:

Facebook

Twitter

Instagram