Innan du går vidare tänk på att…

 

Du måste ha tillgång till länsstyrelsens beslut att överpröva kommunens beslut om strandskyddsdispens och länsstyrelsens beslut att fastställa eller ändra kommunens beslut om strandskyddsdispens.

Om du inte har tillgång till besluten digitalt kan du antingen skanna dem eller ta ett foto på besluten och överföra bilderna till din dator. Om inte har kvar besluten kan du begära ut dem från länsstyrelsen genom att skicka ett mail till stockholm@lansstyrelsen.se.

När du fyllt i formuläret ska du få en bekräftelse till den e-post du angett. Om du inte får en bekräftelse, kontakta Centrum för rättvisa på adressen skadestand@centrumforrattvisa.se.