2020

Grattis Emanuel Björn Bergqvist – 2020 års Midander-Lönnstipendiat!

Midander-Lönnstipendiet 2020 tilldelas Emanuel Björn Bergqvist, som på ett insiktsfullt, kreativt och självständigt sätt har tagit sig an en av den digitala tidsålderns mest svårbesvarade frågor: kan en rättsstat ersätta den mänskliga domaren med en dömande dator? Stipendiet om 25 000 kronor delas varje år ut av Centrum för rättvisa till den student som har skrivit […]

Ny vinst för Centrum för rättvisa i Högsta domstolen stärker enskildas tillgång till rättvisa

Centrum för rättvisa har idag vunnit sitt tjugonde fall i högsta instans! Fallet handlar om den grundlagsskyddade rätten till rättvis rättegång och stärker enskildas möjligheter att anlita jurist för att försvara sig mot felaktiga myndighetsbeslut. Fembarnsmamman Miclin George fick sin bil felaktigt utmätt av Kronofogden för en annan persons skulder. Hon försökte först överklaga beslutet på […]

Ny vinst för Centrum för rättvisa i Högsta domstolen stärker enskildas tillgång till rättvisa

Fembarnsmamman Miclin George drogs in i en rättsprocess mot staten när Kronofogden felaktigt utmätte hennes bil för en annan persons skulder. Trots att hon vann mot staten i domstol ville Skatteverket, som företrädde staten, inte ersätta hennes rättegångskostnader. Idag slog Högsta domstolen fast att Miclin George har rätt till ersättning för sina kostnader med stöd […]

Centrum för rättvisa Legal Intensive 2021

Är du juriststudent och nyfiken på hur du kan stärka mänskliga rättigheter i Sverige genom banbrytande rättsprocesser? Ansök till Centrum för rättvisa Legal Intensive – en ny endagskurs i strategisk processföring för fri- och rättigheter! Centrum för rättvisa hjälper enskilda att tillvarata sina grundläggande rättigheter genom att driva principiellt viktiga rättsfall i domstol. I de […]

Hovrätten fastställer tingsrättens dom – inget skadestånd för Evald Hellgren trots Naturvårdsverkets felaktiga beslut

Evald Hellgren bedrev en framgångsrik näringsverksamhet i Örträsk i Västerbotten när Naturvårdsverket felaktigt drog in tillståndet för hans populära vildsvinsfälla Sinkabirum. Två år senare fick han rätt i kammarrätten, som slog fast att Naturvårdsverket ”inte haft fog för sitt beslut”. Men då hade Evald Hellgrens firma redan ruinerats. Efter att han stämt staten avslog Stockholms […]

Praktisera på Centrum för rättvisa!

Vill du prova på strategisk processföring för individens fri- och rättigheter? Centrum för rättvisa tar emot fyra juriststudenter för uppsatspraktik under våren 2021! Ansök senast den 15 november 2020. Som uppsatspraktikant hjälper du till i det dagliga arbetet på Centrum för rättvisa. Du får göra rättsutredningar och research, hantera anmälningar om nya fall med mera. […]

Tingsrätten: Staten inte skadeståndsskyldig för Migrationsverkets kompetensutvisningar

Stockholms tingsrätt anser att myndigheterna ”haft fog” för att utvisa ABB-ingenjören Ali Omumi för en försäkringsmiss som hans förrförra arbetsgivare gjort. Tingsrätten avslår därför hans krav på skadestånd för kompetensutvisningen. Domen kommer att överklagas till hovrätten. – Jag är besviken och förstår inte hur tingsrätten kan komma fram till att det var rätt att tvinga […]