Monthly Archives

november 2020

Centrum för rättvisa Legal Intensive 2021

By Aktuellt

Är du juriststudent och nyfiken på hur du kan stärka mänskliga rättigheter i Sverige genom banbrytande rättsprocesser? Ansök till Centrum för rättvisa Legal Intensive – en ny endagskurs i strategisk processföring för fri- och rättigheter!

Centrum för rättvisa hjälper enskilda att tillvarata sina grundläggande rättigheter genom att driva principiellt viktiga rättsfall i domstol. I de flesta fallen har våra klienter fått rätt och vi har vunnit 20 gånger i de högsta juridiska instanserna, varav tio gånger i Högsta domstolen. Vår första vinst i Högsta domstolen gällde diskriminering på juristprogrammet.

Genom Centrum för rättvisa Legal Intensive får 15 juriststudenter från hela landet chansen att fördjupa sina kunskaper om den grundläggande rätten till likabehandling och skyddet mot diskriminering. Kursen är uppbyggd kring ett fiktivt diskrimineringfall, där du som kursdeltagare först får ta del av våra expertföreläsningar i diskrimineringsrätt och därefter möjlighet att omedelbart sätta dina nya kunskaper på prov genom ett interaktivt rättegångsspel i smågrupper med individuell feedback.

Kursprogrammet innehåller:

  • Interaktiva föreläsningar om strategisk processföring i mål om fri- och rättigheter samt om den grundläggande rätten till likabehandling och skyddet mot diskriminering.
  • Frågestund med några av Centrum för rättvisas klienter som drivit fall om likabehandling och diskriminering mot staten.
  • Rättegångsspel där du får praktisera dina nya kunskaper under ledning av våra jurister.

Centrum för rättvisa Legal Intensive är en exklusiv intensivkurs med ett begränsat antal platser och äger rum lördagen den 6 februari 2021 kl. 09.30–17.30 via Zoom.

Kursen riktar sig till studenter på juristprogrammet som under vårterminen 2021 läser termin fyra eller högre. Din ansökan ska innehålla betygskopia samt ett personligt brev där du berättar varför du är nyfiken på strategisk processföring för mänskliga rättigheter. Ansökan märks med ”Legal Intensive” och mailas till rekrytering@centrumforrattvisa.se senast fredagen den 18 december 2020.

Vi ser fram emot din ansökan!

Hovrätten fastställer tingsrättens dom – inget skadestånd för Evald Hellgren trots Naturvårdsverkets felaktiga beslut

By Aktuellt

Evald Hellgren bedrev en framgångsrik näringsverksamhet i Örträsk i Västerbotten när Naturvårdsverket felaktigt drog in tillståndet för hans populära vildsvinsfälla Sinkabirum. Två år senare fick han rätt i kammarrätten, som slog fast att Naturvårdsverket ”inte haft fog för sitt beslut”. Men då hade Evald Hellgrens firma redan ruinerats. Efter att han stämt staten avslog Stockholms tingsrätt hans begäran om skadestånd. Och i en dom har Svea hovrätt nu valt att gå på samma linje. Hovrättens dom kommer att överklagas till Högsta domstolen.

– Jag är såklart besviken över hovrättens dom men inte särskilt förvånad. Kraven som ställs för att staten ska anses skadeståndsskyldig är så höga att det nästan är omöjligt att som enskild få rätt till ersättning. Men jag ser fram emot att överklaga domen till Högsta domstolen, säger Evald Hellgren.

Viltmästaren och egenföretagaren Evald Hellgren i Örträsk i Västerbotten uppfann den första fällan som godkändes i Sverige för levandefångst av vildsvin. Den blev snabbt en populär produkt – inte minst bland svenska bönder som var trötta på att se sina ägor förstöras av den snabbt växande vildsvinsstammen.

Efter att Sinkabirum hade godkänts av Naturvårdsverket och sålts under cirka sex års tid beslutade myndigheten plötsligt att dra in tillståndet för fällan. Därmed förlorade Evald Hellgrens firma också sin enskilt största inkomstkälla.

Evald Hellgren överklagade Naturvårdsverkets beslut och fick efter två år rätt i kammarrätten, som konstaterade att myndigheten överhuvudtaget ”inte haft fog för sitt beslut”. Men då hade Evald Hellgren redan förlorat 670 000 kronor i uteblivna försäljningsintäkter.

Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde Evald Hellgren staten och begärde ersättning för den skada som det felaktiga beslutet orsakat honom. Genom Justitiekanslern hävdade staten å sin sida att den endast kan bli skadeståndsskyldig på grund av felaktig myndighetsutövning när den har begått ”uppenbara fel” och att felet som Evald Hellgren drabbats av inte var tillräckligt uppenbart.

I en dom förra sommaren slog Stockholms tingsrätt fast att Naturvårdsverkets beslut hade varit felaktigt, men att felet inte var tillräckligt allvarligt för att staten skulle bli skadeståndsskyldig. Tingsrätten avslog därför Evald Hellgrens skadeståndsanspråk. I en dom har nu Svea hovrätt valt att gå på samma linje.

Hovrättens dom kommer att överklagas till Högsta domstolen. För att Högsta domstolen ska pröva målet krävs det prövningstillstånd.

– Det är viktigt att enskilda som orsakas ekonomiska skador på grund av felaktiga myndighetsbeslut också har en reell möjlighet att få ersättning. Evald Hellgrens fall är av stor principiell betydelse eftersom det ställer frågan om vilket ansvar staten har för felaktig myndighetsutövning på sin spets, säger Rikard Samuelsson, jurist vid Centrum för rättvisa, som tillsammans med juristen Frida Andersson är ombud för Evald Hellgren.

Läs hovrättens dom här.

Läs mer om fallet här.

Kontakt

Rikard Samuelsson, jurist och ombud för Evald Hellgren
070-453 67 82 / rikard.samuelsson@centrumforrattvisa.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!