Begäran om skadestånd genom vanlig post

För att kunna skicka in ditt skadeståndsanspråk behöver du först ha tillgång till länsstyrelsens beslut att överpröva kommunens beslut om strandskyddsdispens och länsstyrelsens beslut att fastställa eller ändra kommunens beslut om strandskyddsdispens. Om du inte har kvar besluten kan du begära ut dem från länsstyrelsen genom att skicka ett mail till stockholm@lansstyrelsen.se.

Om du vill skicka in din begäran om skadestånd med vanlig post kan du använda den förtryckta blankett som vi har upprättat. En utskriven version av blanketten följde med det brev som du fick hemskickat till dig, men du kan också ladda ner blanketten via den här länken. På sista sidan i blanketten hittar du mer information om hur du fyller i den.

Du fyller i blanketten för hand eller elektroniskt på din dator. När blanketten är ifylld skickar du den tillsammans med länsstyrelsens beslut med post till följande adress: Justitiekanslern, Box 2308, 103 17 Stockholm.