Ali Omumi mot Migrationsverket

2018

Migartionsverket

Beslut Migrationsverket

MV Beslut Migrationsverket 2018-10-30

Migrationsverket beslut att inte bevilja Ali Omumi arbetstillstånd.

30 oktober, 2018

Migrationsdomstolen

Överklagande Ali Omumi

MD Överklagande Ali Omumi 2018-12-06

Ali Omumi överklagande till Migrationsdomstolen.

6 december, 2018

2019

Migrationsdomstolen

Dom Migrationsdomstolen

MD Dom Migrationsdomstolen 2019-05-23

Migrationsdomstolens dom.

23 maj, 2019