Ali Omumi mot Migrationsverket

2018

Migartionsverket

Beslut Migrationsverket

Migrationsverket beslut att inte bevilja Ali Omumi arbetstillstånd.

30 oktober, 2018

Migrationsdomstolen

Överklagande Ali Omumi

Ali Omumi överklagande till Migrationsdomstolen.

6 december, 2018

2019

Migrationsdomstolen

Dom Migrationsdomstolen

Migrationsdomstolens dom.

23 maj, 2019

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!