Anne-Marie Kagarp mot staten

2019

Stockholms tingsrätt

Stämningsansökan Anne-Marie Kagarp

TR Stämningsansökan Anne-Marie Kagarp 2019-03-26

Anne-Marie Kagarp stämmer staten för Kronofogdens slarv. Anne-Maries lön utmättes trots att hennes skuld vara betald.

26 mars, 2019

Stockholms tingsrätt

Svaromål Justitekanslern

TR Svaromål Justitiekanslern 2019-05-13

Staten medger att betala 5 000 kr till Anne-Marie Kagarp, men motsätter sig talan i övrigt.

13 maj, 2019

Stockholms tingsrätt

Yttrande Anne-Marie Kagarp

TR Yttrande Anne-Marie Kagarp 2019-05-28

Anne-Marie Kagarps yttrande över statens svaromål.

28 maj, 2019

Stockholms tingsrätt

Yttrande Justitiekanslern

TR Yttrande Justitiekanslern 2019-06-12

Statens yttrande.

12 juni, 2019

Stockholms tingsrätt

Muntlig förberedelse

TR Protokoll 2019-08-28

Protokoll från muntlig förberedelse.

28 augusti, 2019

Stockholms tingsrätt

Yttrande Anne-Marie Kagarp

TR Yttrande Anne-Marie Kagarp 2019-09-11

Anne-Marie Kagarps yttrande.

11 september, 2019

Stockholms tingsrätt

Yttrande Justitekanslern

TR Yttrande Justitiekanslern 2019-09-11

Statens yttrande.

11 september, 2019

Stockholms tingsrätt

Dom

Tingsrättens dom 2019-12-03

Stockholms tingsrätt förpliktigar staten att betala skadestånd till Anne-Marie Kagarp samt ersätta henne för hennes rättegångskostnader.

3 december, 2019

Svea hovrätt

Överklagande Anne-Marie Kagarp

HR Överklagande Anne-Marie Kagarp 2020-12-20

Anne-Marie Kagarps överklagande.

20 december, 2019

2020

Svea hovrätt

Prövningstillstånd

HR Prövningstillstånd 2020-02-10

Svea hovrätt ger prövningstillstånd.

10 februari, 2020

Svea hovrätt

Svarsskrift Justitiekanslern

HR Svarsskrift Justitiekanslern 2020-03-18

Statens svarsskrift i hovrätten.

18 mars, 2020

Svea hovrätt

Yttrande Anne-Marie Kagarp

HR Yttrande Anne-Marie Kagarp 2020-04-07

Anne-Marie Kagarps yttrande angående huvudförhandling.

7 april, 2020

Svea hovrätt

Yttrande Justitiekanslern

HR Yttrande Justitiekanslern 2020-04-16

Statens yttrande.

16 april, 2020

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!