Connie Dickinson mot Mälardalens högskola

2015

Västmanlands tingsrätt

Stämningsansökan Connie Dickinson

TR Stämningsansökan Connie Dickinson 2015-04-20

Connie Dickinson stämmer Mälardalens högskola och begär ersättning för den bristfälliga utbildningen med hänvisning till att betalning av studieavgift innebär att ett avtal har ingåtts.

20 april, 2015

Sveriges radio

"Elev kräver högskoleavgift tillbaka"

Sveriges radio uppmärksammar att Connie Dickinson stämmer Mälardalens högskola

20 april, 2015

Västmanlands tingsrätt

Svaromål Mälardalens högskola

TR Svaromål Mälardalens högskola 2015-07-31

Högskolan motsatte sig att betala ersättning för utbildningen och bestred såväl att utbildningen varit bristfällig som att avtal ingåtts.

31 juli, 2015

2016

Västmanlands tingsrätt

Dom

Tingsrättens dom 2016-06-14

Västmanlands tingsrätt dom – Connie Dickinson får full framgång med sin talan och högskolan ska betala tillbaka hela studieavgiften.

14 juni, 2016

Göteborgs Posten

"Pengarna åter för usel utbildning"

Flera medier rapportera om tingsrättens dom i målet, bland annat Göteborgs Posten

14 juni, 2016

Svea hovrätt

Överklagande Mälardalens högskola

HR Överklagande Mälardalens högskola 2016-07-28

Mälardalens högskolas överklagande till Svea hovrätt. Högskolan vill inte betala ersättning till Connie Dickinson.

1 juli, 2016

Svea hovrätt

Svarsskrift Connie Dickinson

HR Svarsskrift Connie Dickinson 2016-09-27

Connie Dickinson motsätter sig att tingsrättens dom ändras.

27 september, 2016

2017

Svea hovrätt

Dom

Hovrättens dom 2017-04-06

Svea hovrätts dom. Hovrätten fastställer tingsrättens dom men anser inte att utbildningen varit så dålig att Connie Dickinson har rätt till återbetalning av hela beloppet. Ersättningen bestäms till halva den erlagda avgiften.

6 april, 2017

Högsta domstolen

Överklagande Mälardalens högskola

HD Överklagande Mälardalens högskola 2017-05-03

Mälardalens högskolas överklagande till Högsta domstolen.

3 maj, 2017

Högsta domstolen

Överklagande Connie Dickinson

HD Överklagande Connie Dickinsson 2017-05-22

Connie Dickinsons överklagande till Högsta domstolen.

22 maj, 2017

Högsta domstolen

Beslut

HD Prövningstillstånd 2017-08-28

Högsta domstolen ger prövningstillstånd i målet.

28 augusti, 2017

2018

Högsta domstolen

Dom

Högsta domstolens dom 2018-04-17

Högsta domstolens dom. Högsta domstolen gav Connie Dickinson rätt och bestämde hennes ersättning till 75 procent av den erlagda avgiften.

NJA 2018 s. 266

17 april, 2018

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!