Evald Hellgren mot staten

2014

Kammarrätten i Stockholm

Dom

Kammarrättens dom 2014-12-17

Kammarrätten bifaller överklagandet och upphäver förvaltningsrättens dom
och Naturvårdsverkets beslut att återkalla typgodkännandet för fångstredskapet Sinkabirum kombi L 112, respektive den förändrade varianten av
Sinkabirum kombi, i de delar som avser levandefångst av vildsvin.

17 december, 2014

2016

Justitiekanslern

Beslut

Justitiekanslerns beslut 2016-03-14

Justitiekanslern avslår Evald Hellgrens begäran om ersättning för Naturvårdsverkets felaktiga beslut då man ej ansåg att felet var uppenbart.

14 mars, 2016

2017

Stockholms tingsrätt

Stämningsansökan Evald Hellgren

TR Stämningsansökan Evald Hellgren 2017-12-19

Evald Hellgren begär ersättning av staten för den ekonomiska skada han led till följd av Naturvårdsverkets felaktiga beslut.

19 december, 2017

2018

Stockholms tingsrätt

Svaromål Justitiekanslern

TR Svaromål JK 2018-02-27

Staten motsätter sig Evald Hellgrens begäran då de anser att felet ej är uppenbart.

27 februari, 2018

2019

Stockholms tingsrätt

Dom

Tingsrättens dom 2019-06-12

Stockholms tingsrätt dom. Staten vann i tingsrätten.

12 juni, 2019

Svea hovrätt

Överklagande Evald Hellgren

HR Överklagande Evald Hellgren 2019-07-24

Evald Hellgrens överklagande till Svea hovrätt.

24 juli, 2019

Svea hovrätt

Beslut

HR Prövningstillstånd 2019-08-28

Hovrättens beslutar att ge prövningstillstånd.

28 augusti, 2019

Svea hovrätt

Svarsskrift Justitiekanslern

HR Svarsskrift Justitiekanslern 2019-10-24

Statens svarsskrift.

24 oktober, 2019

Svea hovrätt

Yttrande Evald Hellgren

HR Yttrande Evald Hellgren 2019-11-19

Evald Hellgrens yttrande.

19 november, 2019

Svea hovrätt

Yttrande Justitiekanslern

HR Yttrande Justitiekanslern 2019-12-04

Statens yttrande.

4 december, 2019

Svea hovrätt

Yttrande Evald Hellgren

HR Yttrande Evald Hellgren 2019-12-11

Evald Hellgrens yttrande.

11 december, 2019

2020

Svea hovrätt

Beslut

HR Beslut 2020-01-29

Hovrättens beslut om tillåtande av eventuellt nya omständigheter.

29 januari, 2020

Svea hovrätt

Huvudförhandling

Evald Hellgren möter staten i domstol.

19 oktober, 2020

Svea hovrätt

Dom

här.

Svea hovrätt avslog Evald Hellgrens överklagande. Domen kommer att överklagas till Högsta domstolen.

16 november, 2020

Högsta domstolen

Överklagande Evald Hellgren

HD Överklagande Evald Hellgren 2020-12-23

Evald Hellgren överklagar Svea hovrätts dom till Högsta domstolen.

23 december, 2020

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!