Felicia Hogrell mot Sveriges Lantbruksuniversitet

2019

Expressen

Felicia Hogrell: "Du som äter svensk gris har blivit lurad"

Felicia Hogrell skriver på Expressen Debatt om rutinerna kring grisslakt i Sverige.

7 oktober, 2019

Expressen

Jordbruksverket: "Bedövningsmetoden har både för- och nackdelar"

Jordbruksverkets replik på Felicia Hogrells första debattartikel.

13 oktober, 2019

Expressen

Felicia Hogrell: "Grisarna utsätts för systematisk tortyr"

Felicia Hogrell kommenterar Statens jordbruksverks svar på den tidigare debattartikeln på Expressen Debatt.

21 oktober, 2019

2020

Justitieombudsmannen

Anmälan Felicia Hogrell

JO-anmälan Felicia Hogrell 2020-05-04

Felicia Hogrell JO-anmäler SLU för att ha överträtt repressalieförbudet.

4 maj, 2020

Expressen

Centrum för rättvisa: "Student skulle tystas efter debattartikel i Expressen"

Centrum för rättvisa publicerar debattartikel i Expressen.

4 maj, 2020

Sverige Radio P4 Uppland

"Studenten: Uppfattade det som stora påhopp"

Felicia Hogrell och hennes ombud, juristen Helena Myrin, intervjuas av P4 Uppland.

4 maj, 2020

Nyhetsmagasinet Syre

"SLU anmäls till JO efter repressalier mot student"

Nyhetsmagasinet Syre rapporterar om fallet.

5 maj, 2020

Skånska Dagbladet

”Yttrandefrihet även på våra akademier”

”Diskussionen kring studenters möjlighet att blåsa i visselpipan om de ser orättvisor är viktig och aktuell.” skriver Martina Jarminder på Skånska Dagbladets debattsida.

6 maj, 2020

Lantbrukets Affärstidning

”SLU JO-anmält av veterinärstudent”

Lantbrukets Affärstidning rapporterar om fallet.

6 maj, 2020

Uppsala Nya Tidning

"SLU har ingen rätt att läxa upp studenter"

”Yttrandefriheten är och ska vara stark. Det borde om något ett universitet känna till.” skriver Sakine Madon på ledarsidan i UNT. Artikeln är bakom betalvägg.

6 maj, 2020

Universitetsläraren

"Student JO-anmäler SLU – frågades ut om debattartikel"

”Det ska bli intressant att följa det här och se vad JO säger”
Felicia Hogrell och hennes ombud, juristen Helena Myrin, intervjuas av Universitetsläraren, en medlemstidning för Sveriges universitetslärare och forskare (SULF). Även SULF:s förbundsjurist kommenterar fallet.

18 maj, 2020

Lundagård

Centrum för rättvisa: "Låt studenter debattera"

Centrum för rättvisa publicerar debattartikel i studenttidningen Lundagård.

29 maj, 2020

2021

Justitieombudsmannen

JO Remiss

JO Remiss 2021-01-20

JO beslutar att inleda remissförfarande i Felicia Hogrells ärende.

20 januari, 2021

Justitieombudmannen

Yttrande Sveriges Lantbruksuniversitet

JO Yttrande SLU 2021-03-15

Sveriges lantbruksuniversitet yttrar sig över Felicia Hogrells JO-anmälan.

15 mars, 2021

Justitieombudsmannen

Yttrande Felicia Hogrell

JO Yttrande Felicia Hogrell 2021-03-31

Felicia Hogrell yttrar sig över Sveriges lantbruksuniversitets yttrande.

31 mars, 2021

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!