Lars Erik Larsson mot staten

2019

Stockholms tingsrätt

Stämningsansökan Lars Erik Larsson

TR Stämningsansökan Lars Erik Larsson 2019-03-26

Lars Erik Larsson stämmer staten genom Justitiekanslern. Han tvingades vänta i över ett halvår på att få sina pengar av Kronofogden, trots att lagen säger att utbetalning måste ske inom två veckor.

26 mars, 2019

Stockholms tingsrätt

Svaromål Justitekanslern

TR Svaromål Justitiekanslern 2019-05-13

Staten motsätter sig Lars Erik Larssons begäran.

13 maj, 2019

Stockholms tingsrätt

Yttrande Lars Erik Larsson

TR Yttrande Lars Erik Larsson 2019-06-12

Lars Erik Larssons yttrande.

12 juni, 2019

Stockholms tingsrätt

Muntlig förberedelse

TR Protokoll 2019-06-25

Protokoll från muntlig förberedelse.

25 juni, 2019

Stockholms tingsrätt

Justering Lars Erik Larsson

TR Justering Lars Erik Larsson 2019-06-25

Lars Erik Larsson justerar yrkat belopp m.m.

25 juni, 2019

Stockholms tingsrätt

Samlad och slutlig bevisuppgift

TR Slutlig bevisuppgift Lars Erik Larsson 2019-07-02

Lars Erik Larssons samlade och slutliga bevisuppgift.

2 juli, 2019

Stockholms tingsrätt

Dom

Tingsrättens dom 2019-09-26

Staten genom Justitiekanslern förpliktas att till Lars Erik Larsson betala 1 188 kr jämte ränta.

26 september, 2019

Svea hovrätt

Överklagande

HR Överklagande Lars Erik Larsson 2019-10-17

Lars Erik Larssons överklagande till Svea hovrätt.

17 oktober, 2019

2020

Svea hovrätt

Beslut

HR Prövningstillstånd

Svea hovrätt ger prövningstillstånd.

7 januari, 2020

Svea hovrätt

Svarsskrift staten

HR Svarsskrift Justitiekanslern 2020-04-16

Staten motsätter sig att tingsrättens dom ändras.

16 april, 2020

Svea hovrätt

Yttrande Lars Erik Larsson

HR Yttrande Lars Erik Larsson 2020-06-04

Lars Erik Larssons yttrande.

4 juni, 2020

Svea hovrätt

Yttrande staten

HR Yttrande staten 2020-06-07

Statens yttrande.

7 juli, 2020

Svea hovrätt

Huvudförhandling

Lars Erik Larsson möter staten i domstol.

11 december, 2020

2021

Svea hovrätt

Dom

här.

Svea hovrätt bifaller Lars Erik Larssons talan och slår fast att räntelagen är tillämplig

22 januari, 2021

Högsta domstolen

Överklagande

HD Överklagande Justitiekanslern 2021-02-18

Staten överklagar Svea hovrätts dom till Högsta domstolen.

18 februari, 2021

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!