Miclin George mot staten

2019

Vänersborgs tingsrätt

Beslut

TR Slutligt beslut 2019-04-26

Tingsrätten upphäver Kronofogdemyndighetens beslut att utmäta Miclin Georges bil och beslutar att den omedelbart ska återlämnas till henne. Tingsrätten beslutar även att Miclin George inte ska få ersättning för rättegångskostnaderna.

26 april, 2019

Hovrätten för Västra Sverige

Beslut

HR Prövningstillstånd 2019-08-30

Hovrätten ger prövningstillstånd och beslutar att Skatteverket ska ersätta Miclin George för rättegångskostnaderna i tingsrätten.

30 augusti, 2019

Högsta domstolen

Skatteverkets överklagande

HD Skatteverkets överklagande 2019-10-30

Skatteverkets överklagande till Högsta domstolen.

30 oktober, 2019

Högsta domstolen

Skatteverkets komplettering

HD Skatteverkets komplettering 2019-11-15

Skatteverkets komplettering till överklagandet.

15 november, 2019

2020

Högsta domstolen

Prövningstillstånd

HD Prövningstillstånd 2020-02-10

Högsta domstolen ger prövningstillstånd.

10 februari, 2020

Högsta domstolen

Miclin Georges yttrande

HD Yttrande Miclin George 2020-03-19

Miclin Georges yttrande över Skatteverkets överklagande.

19 mars, 2020

Högsta domstolen

Högsta domstolens beslut

här.

Högsta domstolen slår fast att Miclin George har rätt till ersättning för sina rättegångskostnader med stöd av grundlagen.

1 december, 2020

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!