Ola Hjelm mot staten

2011

Norrtälje kommun

Beslut

Norrtälje kommuns beslut 2011-10-11

Norrtälje kommuns beslut om beviljad strandskyddsdispens.

11 oktober, 2011

2012

Länstyrelsen i Stockholms län

Beslut

LST beslut 2012-04-16

Länstyrelsen Stockholms beslutar att upphäva Norrtälje kommuns beslut.

16 april, 2012

Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt

Dom

MMD Dom 2012-10-18

Mark- och miljödomstolens avslår överklagandet.

18 oktober, 2012

2014

Norrtälje kommun

Beslut

Norrtälje kommuns beslut 2014-01-17

Norrtälje kommuns beslut om nekad strandskyddsdispens.

17 januari, 2014

2016

Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt

Dom

MMD Dom 2016-06-23

Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den
18 augusti 2015 samt Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommuns beslut den 17 januari 2014 och beviljar strandskyddsdispens för uppförande av enbostadshus
och garage på fastigheten. Hela fastigheten ska utgöra tomtplats.

23 juni, 2016

2019

Stockholms tingsrätt

Stämningsansökan Ola Hjelm

TR Stämningsansökan Ola Hjelm 2019-03-28

Ola Hjelm stämmer staten på skadestånd för länsstyrelsens felaktiga beslut.

28 mars, 2019

Stockholms tingsrätt

Svaromål Justitiekanslern

TR Svaromål staten 2019-05-17

Staten bestrider Ola Hjelms talan.

17 maj, 2019

Stockholms tingsrätt

Yttrande Ola Hjelm

TR Yttrande Ola Hjelm 2019-06-11

Ola Hjelms yttrande över statens svaromål.

11 juni, 2019

Stockholms tingsrätt

Muntlig förberedelse

TR MUF-protokoll och PLÖ 2019-08-30

Tingsrättens protokoll och processlägesöversikt efter muntlig förberedelse.

30 augusti, 2019

Stockholms tingsrätt

Yttrande Ola Hjelm

TR Yttrande Ola Hjelm 2019-10-01

Ola Hjelms yttrande.

1 oktober, 2019

Stockholms tingsrätt

Yttranden Justitiekanslern

TR Justitiekanslerns yttrande 2019-10-16

Statens yttrande.

16 oktober, 2019

Stockholms tingsrätt

Yttrande Ola Hjelm

TR Yttrande Ola Hjelm 2019-10-31

Ola Hjelms yttrande.

31 oktober, 2019

2020

Stockholms tingsrätt

Dom

Tingsrättens dom 2020-03-03

Stockholms tingsrätt dömer till statens fördel.

3 mars, 2020

Svea hovrätt

Överklagande Ola Hjelm

HR Överklagande Ola Hjelm 2020-04-08

Ola Hjelms överklagande till Svea hovrätt.

8 april, 2020

Svea hovrätt

Prövningstillstånd

HR Beslut om prövningstillstånd 2020-04-15

Svea hovrätt ger prövningstillstånd.

15 april, 2020

Svea hovrätt

Svarsskrift Justitiekanslern

HR Justitiekanslerns svarsskrift 2020-05-25

Staten motsätter sig att tingsrättens dom ändras.

25 maj, 2020

Svea hovrätt

Yttrande Ola Hjelm

HR Yttrande Ola Hjelm 2020-06-23

Ola Hjelms yttrande över statens svarsskrift.

23 juni, 2020

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!