Oleksandr Shpak och Altrim Beqiri mot Migrationsverket

2016

Migrationsdomstolen

Överklagande Oleksandr Shpak

MigD Överklagande Oleksandr Shpak 2016-12-12

Oleksandr Shpak överklagar Migrationsverkets beslut att inye bevilja honom uppehålls- och arbetstillstånd.

12 december, 2016

Migrationsdomstolen

Överklagande Altrim Beqiri

MigD Överklagande Altrim Beqiri 2016-12-12

Altrim Beqiri överklagar Migrationsverkets beslut att inye bevilja honom uppehålls- och arbetstillstånd.

12 december, 2016

2017

Migrationsdomstolen

Dom Oleksandr Shpak

MD Migrationsdomstolens dom Oleksandr Shpak 2017-07-20

Migrationsdomstolen upphäver Migrationsverkets utvisningsbeslut och beviljar Oleksandr Shpak förlängt uppehålls- och arbetstillstånd.

20 juli, 2017

Migrationsdomstolen

Dom Altrim Beqiri

MD Migrationsdomstolens dom Altrim Beqiri2017-07-20

Migrationsdomstolen upphäver Migrationsverkets utvisningsbeslut och beviljar Altrim Beqiri förlängt uppehålls- och arbetstillstånd.

20 juli, 2017

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!