Rameez Hussain mot Migrationsverket

2020

Migrationsverket

Migrationsverkets beslut

Migrationsverkets beslut Rameez Hussain 2020-11-02

Migrationsverket beslutar att neka Rameez Hussain uppehållstillstånd och att utvisa honom.

2 november, 2020

Migrationsdomstolen

Överklagande Rameez Hussain

MigD Överklagande Rameez Hussain 2020-12-18

Rameez Hussain överklagar Migrationsverkets beslut till migrationsdomstolen.

18 december, 2020

2021

Migrationsdomstolen

Yttrande Migrationsverket

MigD Yttrande Migrationsverket 2021-01-27

Migrationsverket yttrar sig över Rameez Hussains överklagande. Migrationsverket vidhåller sin bedömning.

27 januari, 2021

Dagens Nyheter

Migrationsverket yttrar sig över Rameez Hussains överklagande. Migrationsverket vidhåller sin bedömning.

Dagens Nyheter rapporterar om hur Rameez Hussain efter mer än fyra år på samma företag utvisas för att hans tidigare arbetsgivare tecknade fel försäkringspaket.

16 februari, 2021

Sveriges Radio

”Work permit holder appeals rejection of residency permit”

Rameez Hussain och hans ombud juristen Alexandra Loyd intervjuas av Sveriges Radio.

18 februari, 2021

Migrationsdomstolen

Yttrande Rameez Hussain

MigD Yttrande Rameez Hussain 2021-03-18

Rameez Hussain yttrar sig över Migrationsverkets yttrande och efterfrågar vissa förtydliganden.

18 mars, 2021

Bohusläningen

Naod Habtemichael: ”Stoppa kompetensutvisningarna – inte de som kan försörja sig”

Naod Habtemichael skriver om Rameez Hussains fall och om kompetensutvisningarnas negativa konsekvenser för Sverige.

30 mars, 2021

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!