Tiptapp mot Stockholms stad

2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Beslut

Miljö- och hälsokyddsnämndens beslut 2018-09-25

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut.

25 september, 2018

Länsstyrelsen Stockholm

Överklagande Tiptapp

LST Överklagande Tiptapp 2018-11-30

Tiptapps överklagande till Länsstyrelsen Stockholm 2018.

30 november, 2018

2019

Länsstyrelsen Stockholm

Yttrande Stockholms stad

LST Svarsskrift Kommunen beslut och yttrande 2019-06-11

Kommunens yttrande.

11 juni, 2019

Länsstyrelsen Stockholm

Beslut

LST beslut 2019-10-23

Länsstyrelsens beslut att avslå Tiptapps överklagande.

23 oktober, 2019

Mark- och miljödomstolen

Överklagande Tiptapp

MD Överklagande Tiptapp 2019-12-09

Tiptapps överklagande till mark- och miljödomstolen.

9 december, 2019

2020

Mark- och miljödomstolen

Yttrande Stockholms stad

MD Svarsskrift Kommunen (Yttrande) 2020-02-19

Kommunens yttrande.

19 februari, 2020

Mark- och miljödomstolen

Yttrande Tiptapp

MD Yttrande Tiptapp 2020-03-26

Tiptapps yttrande.

26 mars, 2020

Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolens dom

Mark- och miljödomstolens dom 2020-05-26

Mark- och miljödomstolen gav Tiptapp rätt och upphävde kommunens förbud. ”Den av Tiptapp bedrivna verksamheten är inte olaglig eller på något annat sätt otillåten”, säger domstolen i sitt avgörande.

26 maj, 2020

Breakit

"Tiptapp får rätt mot Stockholms stad - får frakta sopor"

Breakit rapporterar om domen. "Efter två års kamp – nu har återvinnings-appen Tiptapp fått rätt mot Stockholms stad."

26 maj, 2020

Svenska Dagbladet

"Tag Tiptapp till tippen"

OBS! Bakom betalvägg.

"Tänk om det fanns någon som kunde ta med andras grovsopor och överblivna prylar när de ändå åker till tippen eller återvinningen. De kunde gärna få en slant. Men det är nog förbjudet."

26 maj, 2020

Mark- och miljööverdomstolen

Överklagande Stockholms stad

MÖD Överklagande Kommunen 2020-08-26

Kommunen överklagar mark- och miljödomstolens dom.

26 augusti, 2020

Mark- och miljööverdomstolen

Prövningstillstånd

MÖD Prövningstillstånd 2020-10-21

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd.

20 oktober, 2020

Mark- och miljööverdomstolen

Svarsskrift Tiptapp

MÖD Svarsskrift Tiptapp 2020-11-12

Tiptapps yttrande över kommunens överklagande.

12 november, 2020

Mark- och miljööverdomstolen

Yttrande Stockholms stad

MÖD Yttrande Kommunen 2020-11-23

Kommunens yttrande över huvudförhandling och syn.

23 november, 2020

2021

Mark- och miljööverdomstolen

Remissyttrande Naturvårdsverket

MOD Remissyttrande Naturvardsverket 2021-03-31

Naturvårdsverket avger remissyttrande och instämmer i kommunens bedömning att Tiptapp är att betrakta som mäklare samt att det finns skäl att förbjuda bolagets verksamhet.

31 mars, 2021

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!