Boende i Folkesta mot Eskilstuna kommun

Av 2017-09-20 mars 4th, 2020 Uncategorized

Folkestaborna ger sig inte

Kalla faktas program ”Spökstaden” sänds på TV4 klockan 21.00 tisdagen den 13 september 2016. Programmet handlar om Eskilstuna kommuns olagliga hantering av de boende i Folkesta. Trots att kommunen för sex år sedan tömde området och tvingade de boende att flytta har kommunen fortfarande inga planer på att använda marken, avslöjar Kalla fakta.

 

Se Kalla faktas program ”Spökstaden” här.

För sex år sedan var Folkesta ett levande bostadsområde med ett trettiotal villor och radhus, där familjer bott i generationer. Men när kommunen i en översiktsplan beslutade att omvandla området till ett handels- och logistikområde blev villorna och radhusen osäljbara över en natt. Eftersom det inte längre gick att sälja fastigheterna på den öppna marknaden kände sig många tvungna att acceptera kommunens bud på husen och utflyttningen började. I dag bor bara tre familjer kvar. De riskerar fortfarande att förlora sina hem.

Kommunen redovisade aldrig några konkreta planer för bostadsområdet. Och nu står det klart att marken kommer att stå oanvänd i minst 10–20 år till. Det finns alltså fortfarande inga planer för Folkesta, som i dag beskrivs som en spökstad med tomma och förfallna hus.

Efter att kommunen informerade om sina planer i maj 2010 tog ca 70 fastighetsägare strid. Flera boende har med Centrum för rättvisas hjälp försökt att utmana översiktsplanen i förvaltningsdomstol. Äganderättsskyddet i grundlagen och i Europakonventionen innebär att enskilda inte får tvingas ge upp sina hem hur som helst. Kommunen måste kunna redogöra för att det finns tungt vägande skäl eller ”angelägna allmänna intressen” som regeringsformen uttrycker det.

– Vad som är ett ”angeläget allmänt intresse” kan variera, men det är vår bedömning att kommunen brutit mot lagen i det här fallet. Det är inte lagligt att tvinga enskilda från hus och hem bara för att marken kan vara bra att ha i framtiden för kommersiella intressen, säger Fredrik Bergman, chefsjurist på Centrum för rättvisa och ombud för de boende tillsammans med vd Clarence Crafoord.

Efter att de boende överklagat översiktsplanen till förvaltningsrätten gjorde dock domstolen ingen samlad prövning av de boendes rättigheter enligt regeringsformen och Europakonventionen. Varken kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen ville sedan ta upp de boendes överklagande. De tre familjer som fortfarande bor kvar i Folkesta lever i ovisshet.

– Det har hittills inte gått att få en ordentlig juridisk prövning av de boendes rättigheter. Även om den rättsliga prövningen i och för sig inte är avslutad har de boende i praktiken blivit rättslösa eftersom de redan tvingats bort från sina hem och de få som bor kvar har hamnat i en omöjlig situation. Fallet är ett exempel på den rättsosäkerhet som enskilda villaägare i Sverige riskerar att drabbas av när kommuner beslutar sig för att omvandla områden, avslutar Fredrik Bergman.

 

Fallet i domstol

 

I media

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!